Новини
СЪОБЩЕНИЕ ДО СОБСТВЕНИЦИ НА ЖИВОТНОВЪДНИ ОБЕКТИ- ПЧЕЛИНИ
18.08.2020

          Община Угърчин уведомява всички собственици на животновъдни обекти – пчелини, че в Общинска администрация Угърчин е постъпило Уведомително писмо с вх. №4192/17.08.2020 год., за третиране на площи от „рапица“ от фирма „Ива агро 58“ ЕООД, както следва:

          от 20.08.2020год. до 22.08.2020 год. от 08.00 до 22.00 часа ще се извърши третиране на площи от „рапица“, с  НАЗЕМНА ТЕХНИКА,  препарат/продукт – хербицид – Тайфун доза 300мл/дка, Аминопиелик 600СЛ - доза 100мл/дка - карантинен срок 14 дни. Третирането се извършва срещу житни и широколистни плевели, в землището на гр. Угърчин, общ. Угърчин, в местностите:

„Равнище Батово” – 500дка, отстоящи от населеното място на 8 км. от гр. Угърчин, отстояние от съседно селище с. Дерманци на 4 км.

„Сопотска Елия“ – 850дка, отстоящи от населеното място на 2 км. от гр. Угърчин, отстояние от съседно селище с. Сопот на 8 км.

 

           За организиране и провеждане на третирането отговаря лицето: Цветослав Петров Шойков, тел. за контакти: 0888789208.

           Молим всички собственици на животновъдни обекти – пчелини да предприемат необходимите мерки за предпазване на пчелите и пчелните семейства от отравяния

Потърсете в сайта
Анкета
Ползвали ли сте услугите на Центъра за административно обслужване и информация в Община Угърчин?
ЗЕЛЕН ТЕЛЕФОН

Сигнали за замърсяване на околната среда можете да подавате на телефони:

Общината: (069)31 27 70
РИОСВ: (064) 806 951
или на-mail:didi_eco@mail.bg