Новини
Обява от ОСЗ гр.Угърчин
05.08.2020
На основание чл.72, ал.4 от ППЗСПЗЗ, ОСЗ гр.Угърчин уведомява заинтересованите лица, че са изготвени предварителни регистри на имотите за землищата на община Угърчин както следва:

гр.Угърчин ЕКАТТЕ 75054
с.Голец ЕКАТТЕ 15552
с.Драгана ЕКАТТЕ 23060
с.Каленик ЕКАТТЕ 35331
с.Катунец ЕКАТТЕ 36662
с.Кирчево ЕКАТТЕ 36943
с.Лесидрен ЕКАТТЕ 43325
с.Микре ЕКАТТЕ 48060
с.Орляне ЕКАТТЕ 53967
с.Славщица ЕКАТТЕ 67057
с.Сопот ЕКАТТЕ 68076


Предварителните регистри са на разположение за разглеждане в ОСЗ гр.Угърчин
Потърсете в сайта
Анкета
Ползвали ли сте услугите на Центъра за административно обслужване и информация в Община Угърчин?
ЗЕЛЕН ТЕЛЕФОН

Сигнали за замърсяване на околната среда можете да подавате на телефони:

Общината: (069)31 27 70
РИОСВ: (064) 806 951
или на-mail:didi_eco@mail.bg