Новини
Започва приемът на документи за изплащане на обезщетения на отчуждени имоти за АМ „Хемус“
15.07.2020
В Областна администрация Ловеч започва приемът на документи за изплащане на
паричното обезщетение за имотите, отчуждени за изграждане на обект АМ „Хемус“, участък от км 103+150 до км 122+260, съгласно подробен устройствен план – парцеларен план, одобрен с влязла в сила Заповед № РД-02-15-217 от 12 декември 2019 г. на заместник-министъра на регионалното развитие и благоустройството, имоти и части от имоти – частна собственост, намиращи се в землищата на гр. Угърчин, с. Орляне и с. Каленик, община Угърчин, и землищата на с. Радювене и с. Лисец, община Ловеч, област Ловеч.
За целта собствениците на отчуждените имоти следва да представят на гишето „Административно обслужване” в Областна администрация Ловеч документите си за разглеждане.
Какви са те можете да видите в пълния текст на обявата, публикувана в сайта на Областна администрация Ловеч в секция „ОБЕЗЩЕТЯВАНЕ ЗА ОТЧУЖДЕНИ ИМОТИ“.
Потърсете в сайта
Анкета
Ползвали ли сте услугите на Центъра за административно обслужване и информация в Община Угърчин?
ЗЕЛЕН ТЕЛЕФОН

Сигнали за замърсяване на околната среда можете да подавате на телефони:

Общината: (069)31 27 70
РИОСВ: (064) 806 951
или на-mail:didi_eco@mail.bg