Новини
Отмяна на въведените противоепидемични мерки на територията на с.Лесидрен
16.06.2020
Със Заповед №198 от 15.06.2020 г. на Кмета на Община Угърчин се отменят въведените на 12.06.2020 г. противоепидемични мерки на територията на с.Лесидрен, Община Угърчин, като се запазва стриктното спазване на въведените със Заповед №РД-01-337 от 13.06.2020 г. на Министъра на здравеопазването противоепидемични мерки, считано от 15.06.2020 г. до 30.06.2020 г.

  1. Отменям въведените с моя Заповед №192 от 12.06.2020 г. противоепидемични мерки на територията на с. Лесидрен, Община Угърчин.
  2. Стриктно да се спазват въведените със Заповед № РД-01-337/13.06.2020 г. на Министъра на здравеопазването противоепидемични мерки, считано от 15.06.2020 г. до 30.06.2020 г.
  3. Всички помещения на институции, които работят с граждани, да бъдат дезинфекцирани по 3-4 пъти на ден. Препоръчва се във всички обществени сгради, в това число търговски обекти, банки, центрове за обслужване на клиенти и др., също да се предприемат мерки за почистване с дезинфектанти 3-4 пъти дневно.
  4. В административната сграда на кметството да се обслужват граждани при повишени мерки за биологична сигурност.
  5. Задължавам всички работодатели, собственици на търговски обекти и др. да спазват строго алгоритъма за провеждане на дезинфекция. Носенето на защитни предпазни маски и ръкавици от персонала е задължително.
Потърсете в сайта
Анкета
Ползвали ли сте услугите на Центъра за административно обслужване и информация в Община Угърчин?
ЗЕЛЕН ТЕЛЕФОН

Сигнали за замърсяване на околната среда можете да подавате на телефони:

Общината: (069)31 27 70
РИОСВ: (064) 806 951
или на-mail:didi_eco@mail.bg