Новини
СЪОБЩЕНИЕ ДО СОБСТВЕНИЦИ НА ЖИВОТНОВЪДНИ ОБЕКТИ - ПЧЕЛИНИ
18.05.2020

Община Угърчин уведомява всички собственици на животновъдни обекти – пчелини, че в Общинска администрация Угърчин е постъпило Уведомително писмо с вх. №2305/15.05.2020 год., за третиране на площи „пшеница“ от фирма „Деметра агро 86“ ЕООД, както следва:

  от 18.05.2020год. до 20.05.2020 год. от залез слънце до 08.00 часа на другия ден ще се извърши третиране на площи „пшеница“, с  НАЗЕМНА ТЕХНИКА,  препарат/продукт – фунгицид – Буз Ултра ДФ доза 33мл/дка, инсектицид Афикар доза 25мл/дка карантинен срок фунгицид 28 дни, инсектицид 20 дни, Третирането се извършва срещу кафява ръжда и листна въшка, в землището на гр. Угърчин, общ. Угърчин, в местностите:

„Балевски блок” – 1830дка, отстоящи от гр. Угърчин на 4 км.

„Площта” – 580дка, отстоящи от гр. Угърчин на 5 км.

„Йовковица” – 1700дка, отстоящи от гр. Угърчин  на 5км.

 „Ерепа“ – 1400 дка., отстоящи  от гр. Угърчин 5 км.

„Стръмни ливади” – 500 дка, отстоящи от гр. Угърчин 2 км.

           За организиране и провеждане на третирането отговаря лицето: Цветослав Петров Шойков, тел. за контакти: 0888789208.

           Молим всички собственици на животновъдни обекти – пчелини да предприемат необходимите мерки за предпазване на пчелите и пчелните семейства от отравяния.

Потърсете в сайта
Анкета
Ползвали ли сте услугите на Центъра за административно обслужване и информация в Община Угърчин?
ЗЕЛЕН ТЕЛЕФОН

Сигнали за замърсяване на околната среда можете да подавате на телефони:

Общината: (069)31 27 70
РИОСВ: (064) 806 951
или на-mail:didi_eco@mail.bg