Новини
СЪОБЩЕНИЕ ДО СОБСТВЕНИЦИ НА ЖИВОТНОВЪДНИ ОБЕКТИ - ПЧЕЛИНИ
18.05.2020

Община Угърчин уведомява всички собственици на животновъдни обекти – пчелини, че в Общинска администрация Угърчин е постъпило Уведомително писмо с вх. №2303/15.05.2020 год., за третиране на площи „пшеница“ от фирма „Петрови“ ООД, както следва:

  от 18.05.2020год. до 20.05.2020 год. от залез слънце до изгрев слънце  ще се извърши третиране на площи „пшеница“, с  НАЗЕМНА ТЕХНИКА,  препарат/продукт – фунгицид – Буз Ултра доза 33мл/дка, инсектицид Афикар доза 25мл/дка карантинен срок фунгицид 28 дни, инсектицид 20 дни, Третирането се извършва срещу кафява ръжда и листна въшка, в землището на гр. Угърчин, общ. Угърчин, в местностите: „

Слановско” – 640дка, отстоящи от гр. Угърчин на 4 км.

„Бачовци” – 495дка, отстоящи от гр. Угърчин на 2 км.

„Съботиновско” – 118дка, отстоящи от гр. Угърчин  на 2км.

 „Пачовско“ – 390 дка., отстоящи  от гр. Угърчин 5 км.

           За организиране и провеждане на третирането отговаря лицето: Цветослав Петров Шойков, тел. за контакти: 0888789208.

           Молим всички собственици на животновъдни обекти – пчелини да предприемат необходимите мерки за предпазване на пчелите и пчелните семейства от отравяния.

 

Потърсете в сайта
Анкета
Ползвали ли сте услугите на Центъра за административно обслужване и информация в Община Угърчин?
ЗЕЛЕН ТЕЛЕФОН

Сигнали за замърсяване на околната среда можете да подавате на телефони:

Общината: (069)31 27 70
РИОСВ: (064) 806 951
или на-mail:didi_eco@mail.bg