Новини
СЪОБЩЕНИЕ ДО СОБСТВЕНИЦИ НА ЖИВОТНОВЪДНИ ОБЕКТИ – ПЧЕЛИНИ
13.05.2020

Община Угърчин уведомява всички собственици на животновъдни обекти – пчелини, че в Общинска администрация Угърчин е постъпило Уведомително писмо с вх. №2229/12.05.2020 год., за третиране на площи „царевица“ от фирма „Петрови“ ООД, както следва:

  от 20.05.2020год. до 22.05.2020 год. от 09.00 часа до 22.00 часа ще се извърши третиране на площи „царевица“, с  НАЗЕМНА ТЕХНИКА,  препарат/продукт – Хербицид  Виктус 4СК доза 125мл/дка карантинен срок 0дни, Третирането се извършва срещу житни и  широколистни плевели, в землището на гр. Угърчин, общ. Угърчин, в местностите: „Караделийското, Богдански връх, Егъла и Грозевска площ“ – 2 250 дка., отстояние от гр. Угърчин 4 км., и местност “Папините“ – 25 дка, отстояние от гр. Угърчин 6 км., от с. Драгана на 4 км.

           За организиране и провеждане на третирането отговаря лицето: Цветослав Петров Шойков, тел. за контакти: 0888789208.

           Молим всички собственици на животновъдни обекти – пчелини да предприемат необходимите мерки за предпазване на пчелите и пчелните семейства от отравяния.

Потърсете в сайта
Анкета
Ползвали ли сте услугите на Центъра за административно обслужване и информация в Община Угърчин?
ЗЕЛЕН ТЕЛЕФОН

Сигнали за замърсяване на околната среда можете да подавате на телефони:

Общината: (069)31 27 70
РИОСВ: (064) 806 951
или на-mail:didi_eco@mail.bg