Новини
ОБЯВА до заинтересованите лица и общественост От „Син Кръст 2016“ ООД,
16.12.2019

На основание чл. 4, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда и чл. 95, ал. 1 от Закона за опазване на околната среда за обявяване на инвестиционни предложения в средствата за масова информация, „Син кръст 2016“ ООД обявява следното инвестиционно предложение: „Изграждане на предприятие за инсинериране на СЖП и продукти, получени от тях, комплексен център за складиране и съхранение на товари, трафопост и тръбен сондажен кладенец“. Инвестиционното предложение ще бъде реализирано в землището на гр. Угърчин, община Угърчин, област Ловеч.

Инвестиционното предложение се състои в изграждане на система за инсинериране на животински отпадъци и трупове, както и съпътстващата я инфраструктура. При изграждането и експлоатацията на същата ще бъдат спазени всички изисквания на европейското и българското законодателство в сферата на опазване на околната среда. Ще бъдат внедрени най-модерните технологии в сферата на обезвреждане на животински трупове и отпадъци, които не оказват отрицателно въздействие върху околната среда.

За повече информация, писмени становища и мнения – РИОСВ – Плевен с адрес: 5800 гр. Плевен, ул. "Александър Стамболийски" № 1 А, Централна поща п.к. 35

Потърсете в сайта
Анкета
Ползвали ли сте услугите на Центъра за административно обслужване и информация в Община Угърчин?
ЗЕЛЕН ТЕЛЕФОН

Сигнали за замърсяване на околната среда можете да подавате на телефони:

Общината: (069)31 27 70
РИОСВ: (064) 806 951
или на-mail:didi_eco@mail.bg