Новини
СПИСЪК НА ДОПУСНАТИ ДО ИЗСЛУШВАНЕ КАНДИДАТИ ЗА СЪДЕБНИ ЗАСЕДАТЕЛИ
23.08.2019

На основание чл.68, ал.5 от Закона за съдебната власт, Временната комисия за избор на съдебни заседатели при Районен съд - Ловеч, избрана с решение по т. 5 от Протокол №50/25.06.2019 г. на Общински съвет - Угърчин публикува

СПИСЪК
 на допуснатите до изслушване кандидати за съдебни заседатели, както следва:
  1. Деница Василева Гергова      вх. № 230/09.08.2019 г.
  2. Павел Георгиев Димитров           вх. № 231/09.08.2019 г.

Изслушването на кандидатите за съдебни заседатели ще се състои в сградата на Община Угърчин, пл. „Свобода“ № 1, Заседателна зала , ет. 2 при следния ред:

 

  • 09.2019 г., 12:30 ч. – Деница Василева Гергова

 

  • 09.2019 г., 12:50 – Павел Георгиев Димитров

 

Не по-късно от три работни дни преди изслушването, юридически лица с нестопанска цел за извършване на общественополезна дейност, могат да представят на Общински съвет – Угърчин становища за кандидатите, включващи и въпроси, които да им бъдат поставяни. Анонимни становища и сигнали не се разглеждат.

Иво Манов, /п/

            Председател на Комисията

ПРОТОКОЛ №1 от работата на временната комисия за избор на съдебни заседатели

СПИСЪК НА ДОПУСНАТИТЕ ДО ИЗСЛУШВАНЕ КАНДИДАТИ ЗА СЪДЕБНИ ЗАСЕДАТЕЛИ

Деница Василева Гергова

Павел Георгиев Димитров

Потърсете в сайта
Анкета
Ползвали ли сте услугите на Центъра за административно обслужване и информация в Община Угърчин?
ЗЕЛЕН ТЕЛЕФОН

Сигнали за замърсяване на околната среда можете да подавате на телефони:

Общината: (069)31 27 70
РИОСВ: (064) 806 951
или на-mail:didi_eco@mail.bg