Добре дошли


20.05.2022
УВЕДОМИТЕЛНО ПИСМО От Д.Д.Д. – 1 ООД, БУЛСТАТ: 121370541, Адрес: гр. София, ул. Асен Разцветников № 32 за провеждане на растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни дейности В изпълнение на Наредба № 13 от 2016 г. за мерките за опазването на пчелите и пчелните семейства от отравяне и начините за провеждане на растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни дейности, Ви уведомяваме: на 23.05.2022 г. на територията на Община Угърчин...

17.05.2022
УВЕДОМИТЕЛНО ПИСМО От Д.Д.Д. – 1 ООД,БУЛСТАТ: 121370541, Адрес: гр. София, ул. Асен Разцветников № 32 за провеждане на растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни дейности. В изпълнение на Наредба № 13 от 2016 г. за мерките за опазването на пчелите и пчелните семейства от отравяне и начините за провеждане на растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни дейности, Ви уведомяваме: на 17.05.2022 г. на територията на гр.Угърчин ще се извърши...

17.05.2022
УВЕДОМИТЕЛНО ПИСМО От Д.Д.Д. – 1 ООД, БУЛСТАТ: 121370541, Адрес: гр. София, ул. Асен Разцветников № 32 за провеждане на растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни дейности. В изпълнение на Наредба № 13 от 2016 г. за мерките за опазването на пчелите и пчелните семейства от отравяне и начините за провеждане на растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни дейности, Ви уведомяваме: на 17.05.2022 г. на територията на Община Угърчин ще...

16.05.2022
На 26 май 2022 г., от 10:30 ч., Областен информационен център – Ловеч ще проведе публично информационно събитие на открито в град Угърчин. Изнесеното събитие на ОИЦ-Ловеч ще е на тема „Кохезионна политика 2021 -2027 г.“. Мобилният щанд на Областния център ще бъде разположен на централния площад, пред сградата на Община Угърчин, в интервала 10:30 – 12:30 ч. Заинтересованите лица могат да се информират относно...

27.04.2022
На основание чл. 26, ал.2 и чл.28 от Закона за нормативните актове на интернет страницата на Община Угърчин и на информационното табло в сградата на общинската администрация е публикуван Проект на Наредба за условията и реда за финансово подпомагане на спортните клубове в Община Угърчин Проектът е публикуван на интернет страницата на Община Угърчин на 27.04.2022 г. Предложения и становища по проекта се приемат в срок до...

05.04.2022
ОБЩИНА УГЪРЧИН И ОРГАНИЗАЦИЯТА ПО ОПОЛЗОТВОРЯВАНЕ НА ОТРАБОТЕНИ МАСЛА „ОЙЛ РЕЦИКЛЕЙШЪН“ ЕООД ОРГАНИЗИРАТ КАМПАНИЯ ЗА РАЗДЕЛНО СЪБИРАНЕ НА ОТПАДЪЦИ ОТ ОТРАБОТЕНИ МАСЛА НА 21.04 2022 г.   ГРАЖДАНИТЕ НА ОБЩИНАТА, КОИТО ПРИТЕЖАВАТ ОТПАДЪЦИ ОТ ОТРАБОТЕНИ МАСЛА, МОГАТ ДА ГИ ПРЕДАДАТ В МОБИЛНИЯ СЪБИРАТЕЛЕН ПУНКТ, КОЙТО СЕ НАМИРА ПРЕД СГРАДАТА НА ОБЩИНАТА, ПЛ. „СВОБОДА“ №1, ОТ 14.00 ЧАСА ДО 16.00 ЧАСА. По време на кампанията гражданите ще могат да...