Добре дошли
17.09.2020
ОБЯВА OT ВОЕННО ОКРЪЖИЕ  II СТЕПЕН – ЛОВЕЧ
ОФИС ЗА  ВОЕНЕН ОТЧЕТ В ОБЩИНА УГЪРЧИН Със  заповед  № ОХ- 718/03.09.2020г. на Министъра на отбраната на Република България са обявени   2 / две / ВАКАНТНИ ОФИЦЕРСКИ ДЛЪЖНОСТИ В СУХОПЪТНИТЕ ВОЙСКИ – ГАРНИЗОНИ КАРЛОВО И КАЗАНЛЪК,  ЗА ПРИЕМАНЕ НА ВОЕННА СЛУЖБА НА ЛИЦА, ЗАВЪРШИЛИ ГРАЖДАНСКИ ВИСШИ УЧИЛИЩА В СТРАНАТА И В ЧУЖБИНА, които следва да се заемат след провеждане на конкурс. Кандидатите да не са по- възрастни от 40 години, а лицата отговарящи на условията на  чл.141 ал.6 от ЗОВС на РБ не  по-възрастни от 50 години  за упражнилите право на пенсия, и  53 за неупражнилите право на пенсия.  Срок за подаване на...

14.09.2020
ОБЯВЯВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА ЗА ПОДБОР НА ЗДРАВЕН МЕДИАТОР
С Ъ О Б Щ Е Н И Е   ОБЩИНА УГЪРЧИН Обявява процедура за подбор на  2/две/ лица за длъжността „Здравен  медиатор“  по проект „Социално-икономическа интеграция на маргинализираните общности на територията на община Угърчин“, Договор №BG05M9OP001-2.064-0001-C01, по процедура „МИГ- Троян, Априлци, Угърчин М3 Интегрирани и здрави“. Необходими документи: Автобиография Мотивационно писмо Копие от диплома за завършено средно образование Заявление по образец   Образец на заявлението се получава в деловодството на Община Угърчин. Mожете да изтеглите документа и от интернет страницата на общината на адрес: www.ugarchin.bg   Изисквания към кандидатите: За „Здравен  медиатор“  може да бъде назначено лице, което: е навършило пълнолетие; не е поставено под запрещение; не е осъждано за умишлено престъпление от общ характер...

18.08.2020
СЪОБЩЕНИЕ ДО СОБСТВЕНИЦИ НА ЖИВОТНОВЪДНИ ОБЕКТИ – ПЧЕЛИНИ
         Община Угърчин уведомява всички собственици на животновъдни обекти – пчелини, че в Общинска администрация Угърчин е постъпило Уведомително писмо с вх. №4193/17.08.2020 год., за третиране на площи от „рапица“ от фирма „Деметра агро 86“ ЕООД, както следва:         от 20.08.2020год. до 22.08.2020 год. от 08.00 до 22.00 часа ще се извърши третиране на площи от „рапица“, с  НАЗЕМНА ТЕХНИКА,  препарат/продукт – хербицид – Тайфун, доза 300мл/дка - карантинен срок 14 дни. Третирането се извършва срещу житни и широколистни плевели, в землището на гр. Угърчин, общ. Угърчин, в местностите: „Курташко / Даскалско” – 400дка, отстоящи от населеното място на 2 км. от гр....

18.08.2020
СЪОБЩЕНИЕ ДО СОБСТВЕНИЦИ НА ЖИВОТНОВЪДНИ ОБЕКТИ- ПЧЕЛИНИ
          Община Угърчин уведомява всички собственици на животновъдни обекти – пчелини, че в Общинска администрация Угърчин е постъпило Уведомително писмо с вх. №4192/17.08.2020 год., за третиране на площи от „рапица“ от фирма „Ива агро 58“ ЕООД, както следва:           от 20.08.2020год. до 22.08.2020 год. от 08.00 до 22.00 часа ще се извърши третиране на площи от „рапица“, с  НАЗЕМНА ТЕХНИКА,  препарат/продукт – хербицид – Тайфун доза 300мл/дка, Аминопиелик 600СЛ - доза 100мл/дка - карантинен срок 14 дни. Третирането се извършва срещу житни и широколистни плевели, в землището на гр. Угърчин, общ. Угърчин, в местностите: „Равнище Батово” – 500дка, отстоящи от населеното място на...

18.08.2020
СЪОБЩЕНИЕ ДО СОБСТВЕНИЦИ НА ЖИВОТНОВЪДНИ ОБЕКТИ – ПЧЕЛИНИ
          Община Угърчин уведомява всички собственици на животновъдни обекти – пчелини, че в Общинска администрация Угърчин е постъпило Уведомително писмо с вх. №4194/17.08.2020 год., за третиране на площи от „рапица“ от фирма „Петрови“ ООД, както следва:           от 20.08.2020год. до 22.08.2020 год. от 08.00 до 22.00 часа ще се извърши третиране на площи от „рапица“, с  НАЗЕМНА ТЕХНИКА,  препарат/продукт – хербицид – Тайфун, доза 300мл/дка, Аминопиелик 600СЛ - доза 100мл/дка - карантинен срок 14 дни. Третирането се извършва срещу вредител рапичен цветояд и скритохоботник, в землището на гр. Угърчин, общ. Угърчин, в местностите: „Лозята” /батериите/ – 850дка, отстоящи от населеното място на 2...

06.08.2020
СЪОБЩЕНИЕ ДО СОБСТВЕНИЦИ НА ЖИВОТНОВЪДНИ ОБЕКТИ – ПЧЕЛИНИ
      Община Угърчин уведомява всички собственици на животновъдни обекти- пчелини, че в Общинска администрация са постъпили Уведомителни писма с Вх.№3869/06.08.2020г. и  №3870/06.08.2020г. за третиране на площи от  фирма   ЕТ „Деси- Светла Симеонова“, както следва:      От 07.08.2020г. до 09.08.2020г. от 22:00 часа до  10:00 часа ще се извърши третиране с наземна техника, препарат/продукт – Инсектицид АМПЛИГО 150 ЗК, карантинен срок 14 дни, доза 0,030мл/дка. Третирането се извършва срещу вредител срещу плевели - Западен царевичен коренов червей, в местностите: „Делиасановското“, „Циганска ливада“, „Делиасановското” във терен:  002, 011, 209 и – 346 дка., отстояние от гр. Угърчин на 8 км., отстояние...

Потърсете в сайта
Анкета
Ползвали ли сте услугите на Центъра за административно обслужване и информация в Община Угърчин?
ЗЕЛЕН ТЕЛЕФОН

Сигнали за замърсяване на околната среда можете да подавате на телефони:

Общината: (069)31 27 70
РИОСВ: (064) 806 951
или на-mail:didi_eco@mail.bg