Добре дошли


13.09.2023
„Седмица на отворените врати”  1, 6  милиона души  умират  годишно от туберкулоза!  Но туберкулозата е лечима и предотвратима ! Профилактиката е ключът към намаляването на заболеваемостта и смъртността! БЕЛОДРОБНА БОЛНИЦА-ТРОЯН  обявява  „Седмица на отворените врати” за  БЕЗПЛАТНИ  ПРОФИЛАКТИЧНИ  ПРЕГЛЕДИ  ЗА  РИСК  ОТ ТУБЕРКУЛОЗА от 25.09.2023 г. до 29.09.2023 г. Прегледите ще се провеждат  в  приемен кабинет „Белодробни болести“ от  8:00 ч.  до 14:00 часа.   За информация тел: 0670/6 27 01, вътр. 111...

12.09.2023
С Ъ О Б Щ Е Н И Е                    Наближава крайния срок за идентификация на еднокопитни животни!   В изпълнение на писмо на Изпълнителния директор на БАБХ – София, съгласно изискванията на Регламент (ЕС) 2021/963 на Комисията от 10 юни 2021 година и   спазване на крайния срок за идентификация на еднокопитни животни, следва да се предприемат  мерки и действия за издаване на паспорт от орган-издател на идентификационни...

30.08.2023
30.08.2023 г. Протокол №2/28.08.2023 г. от проведено заседание на временната комисия за избор на съдебни заседатели във връзка с изслушване на допуснатия кандидат за съдебен заседател при Районен съд - Ловеч18.08.2023 г. Списък на допуснатите до изслушване кандидати за съдебни заседатели и Протокол №1 от проведено заседание на временната комисия за избор на съдебни заседатели Изх.№ ОбС 163/03.07.2023 г. гр. Угърчин, Ловешка област   ОБЯВЛЕНИЕ   ЗА ИЗБОР НА СЪДЕБНИ ЗАСЕДАТЕЛИ     ...

07.08.2023
       Предстои приемането на бюджета на община Угърчин за 2023 г. Разработването и приемането на общинския бюджет са част от най-важните решения за развитието на общината.  По традиция това става след обществено обсъждане с местната общност. На основание чл. 84, ал. 6 от Закона за публичните финанси, кметът на община Угърчин кани жителите на общината, представителите на бизнеса, юридически лица, общински съветници, ръководители на бюджетни...

18.07.2023
  На основание чл. 44, ал. 2, във връзка с чл. 44, ал. 1, т. 3 от Закона за местното самоуправление и местната администрация,чл.90, ал.3 от Кодекса на труда, във връзка с чл.217, ал.3  от Закона за предучилищното и училищното образование  и Заповед № 225/17.07.2023 г. на Кмета на Община Угърчин   ОБЯВЯВА:   Подбор за временно изпълняващ  длъжността „Директор“ на детска градина „Светулка” гр. Угърчин с филиали в село...

05.06.2023
На основание чл. 140, ал.1 и ал.4  от Закона за публичните финанси, чл. 44 от Наредбата за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местните дейности за следващите три години, за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на община Угърчин на 15.06.2023 г. /четвъртък/ от 11:00 часа в заседателната зала на Общински съвет - Угърчин, ще бъде проведено публично обсъждане на годишния...