Добре дошли
06.08.2020
СЪОБЩЕНИЕ ДО СОБСТВЕНИЦИ НА ЖИВОТНОВЪДНИ ОБЕКТИ – ПЧЕЛИНИ
      Община Угърчин уведомява всички собственици на животновъдни обекти- пчелини, че в Общинска администрация са постъпили Уведомителни писма с Вх.№3869/06.08.2020г. и  №3870/06.08.2020г. за третиране на площи от  фирма   ЕТ „Деси- Светла Симеонова“, както следва:      От 07.08.2020г. до 09.08.2020г. от 22:00 часа до  10:00 часа ще се извърши третиране с наземна техника, препарат/продукт – Инсектицид АМПЛИГО 150 ЗК, карантинен срок 14 дни, доза 0,030мл/дка. Третирането се извършва срещу вредител срещу плевели - Западен царевичен коренов червей, в местностите: „Делиасановското“, „Циганска ливада“, „Делиасановското” във терен:  002, 011, 209 и – 346 дка., отстояние от гр. Угърчин на 8 км., отстояние...

05.08.2020
Обява от ОСЗ гр.Угърчин
На основание чл.72, ал.4 от ППЗСПЗЗ, ОСЗ гр.Угърчин уведомява заинтересованите лица, че са изготвени предварителни регистри на имотите за землищата на община Угърчин както следва:гр.Угърчин ЕКАТТЕ 75054с.Голец ЕКАТТЕ 15552с.Драгана ЕКАТТЕ 23060с.Каленик ЕКАТТЕ 35331с.Катунец ЕКАТТЕ 36662с.Кирчево ЕКАТТЕ 36943с.Лесидрен ЕКАТТЕ 43325с.Микре ЕКАТТЕ 48060с.Орляне ЕКАТТЕ 53967с.Славщица ЕКАТТЕ 67057с.Сопот ЕКАТТЕ 68076Предварителните регистри са на разположение за разглеждане в ОСЗ гр.Угърчин

03.08.2020
Провеждане на Открита приемна "Възможности по ПРСР и ОП" на ОИЦ - Ловеч в гр.Угърчин
Областен информационен център - Ловеч кани всички заинтересовани лица, представители на общинска администрация, читалища, бизнес, земеделски производители и граждани на "Открита приемна" на тема "Възможности по ПРСР и ОП", която ще се проведе в гр.Угърчин, на 4 август 2020 г., в часовия диапазон 10:00 - 12:00 ч. Мобилният щанд на ОИЦ - Ловеч ще бъде разположен на комуникативно място, централен площад, пред сградата на Община Угърчин.ОИЦ - Ловеч ще предоставя информация относно предстоящи възможности за кандидатстване по различни мерки и процедури, съ-финансирани от ЕСИФ. Акцент в тазгодишните открити приемни на ОИЦ - Ловеч ще бъде финансирането на проектни идеи по Програмата...

30.07.2020
СЪОБЩЕНИЕ ДО СОБСТВЕНИЦИ НА ЖИВОТНОВЪДНИ ОБЕКТИ – ПЧЕЛИНИ
Община Угърчин уведомява всички собственици на животновъдни обекти – пчелини, че в Общинска администрация Угърчин е постъпило Уведомително писмо с вх. №3661/29.07.2020 год., за третиране на царевица от фирма ЕТ„Деси – Светла Симеонова“, както следва:   от 01.08.2020год. до 03.08.2020 год. от 22.00 часа до 10.00 часа ще се извърши третиране на царевица, с  НАЗЕМНА ТЕХНИКА,  препарат/продукт – Инсектицид „Амплиго 150 ЗК“, карантинен срок 14 дни, Третирането се извършва срещу западен царевичен коренов червей, в землището на гр. Угърчин, общ. Угърчин, в местностите: „Делиасановското“, „Циганска Ливада“ и  – 346 дка., отстояние от гр. Угърчин на 8 км, отстояние от с. Каленик на...

30.07.2020
Община Угърчин обявява прием на ЗАЯВЛЕНИЕ - ДЕКЛАРАЦИЯ на физически лица желаещи да добият дървесина по ценоразпис от общинска горска територия, за лична употреба без право на продажба
          Община Угърчин уведомява гражданите, че от 03.08.2020 год. до 14.08.2020 год. включително, обявява прием на З А Я В Л Е Н И Е   -         Д Е К Л А Р А Ц И Я  на физически лица желаещи да добият дървесина по ценоразпис от общинска горска територия, за лична употреба без право на продажба. Общото количество дървесина, което членовете на едно домакинство могат да добият за една календарна година, е до 5 кубически метра. Желаещите подават  З А Я В Л Е Н И Е-    Д Е К Л АР А Ц И Я по образец, в административния...

17.07.2020
Община Угърчин стартира процедура по разработване на План за интегрирано развитие на общината
Уважаеми граждани на Община Угърчин, Община Угърчин стартира процедура по разработване на План за интегрирано развитие на общината (ПИРО) за периода 2021-2027 г. Планът се разработва съгласно Методически указания на Министъра на МРРБ. ПИРО е стратегически документ и интегрира регионалното и пространствено развитие на цялата територия на общината, определя актуалните проблеми, нуждите и потенциала за развитие на региона. Във връзка с извършване на анализ на икономическото, социално и екологично състояние на общината, както и определяне на цели, приоритети и идентифициране на проектни идеи, които са приоритетни както за община Угърчин, така и за развитие на интегрирани идеи в сътрудничество с други общини,...

Потърсете в сайта
Анкета
Ползвали ли сте услугите на Центъра за административно обслужване и информация в Община Угърчин?
ЗЕЛЕН ТЕЛЕФОН

Сигнали за замърсяване на околната среда можете да подавате на телефони:

Общината: (069)31 27 70
РИОСВ: (064) 806 951
или на-mail:didi_eco@mail.bg