Политика за защита на личните данни

Уважаеми граждани, във връзка с разпоредбите на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета (Общ регламент за защита на данните), който се прилага пряко във всички държави членки на Европейския съюз, считано от 25 май 2018 година, Община Угърчин прие нова политика относно личните данни. Можете да се запознаете с текста и тук

Стандартна форма за запитване и упражняване на право на достъп към Община Угърчин - Образец

Стандартна форма за запитване и упражняване на права към Община Угърчин - Образец

Стандартна форма на заявление за изтриване на лични данни към Община Угърчин - Образец

Харта на правата на кандидатите за работа на лицата, заети по трудово и служебно правоотношение, по отношение защитата и обработването на личните им данни - Харта

Регистър на дейностите по обработване чл. 30

Потърсете в сайта
Анкета
Ползвали ли сте услугите на Центъра за административно обслужване и информация в Община Угърчин?
ЗЕЛЕН ТЕЛЕФОН

Сигнали за замърсяване на околната среда можете да подавате на телефони:

Общината: (069)31 27 70
РИОСВ: (064) 806 951
или на-mail:didi_eco@mail.bg