Новини
Община Угърчин обявява прием на ЗАЯВЛЕНИЕ - ДЕКЛАРАЦИЯ на физически лица желаещи да добият дървесина по ценоразпис от общинска горска територия, за лична употреба без право на продажба
30.07.2020

          Община Угърчин уведомява гражданите, че от 03.08.2020 год. до 14.08.2020 год. включително, обявява прием на З А Я В Л Е Н И Е   -         Д Е К Л А Р А Ц И Я  на физически лица желаещи да добият дървесина по ценоразпис от общинска горска територия, за лична употреба без право на продажба. Общото количество дървесина, което членовете на едно домакинство могат да добият за една календарна година, е до 5 кубически метра. Желаещите подават  З А Я В Л Е Н И Е-    Д Е К Л АР А Ц И Я по образец, в административния офис на общината и трябва да отговарят на следните условия:

 

  1. Да не са собственици или наследници на гори.
  2. В последните 5 години да не са продавали гори , в качеството на собственици/наследници.
  3. Да не са получавали целева помощ за твърдо гориво за отоплителния сезон 2020/2021 год. при МТСП.
  4. Да не са подавали заявление други членове от домакинството.

 

                За неверни декларирани обстоятелства,подписалият декларацията носи наказателна отговорност по чл.313 от НК.

Потърсете в сайта
Анкета
Ползвали ли сте услугите на Центъра за административно обслужване и информация в Община Угърчин?
ЗЕЛЕН ТЕЛЕФОН

Сигнали за замърсяване на околната среда можете да подавате на телефони:

Общината: (069)31 27 70
РИОСВ: (064) 806 951
или на-mail:didi_eco@mail.bg