Новини
СЪОБЩЕНИЕ ДО СОБСТВЕНИЦИ НА ЖИВОТНОВЪДНИ ОБЕКТИ – ПЧЕЛИНИ
24.06.2020

      Община Угърчин уведомява всички собственици на животновъдни обекти – пчелини, че в Общинска администрация Угърчин е постъпило Уведомително писмо с вх. №2627/22.06.2020 год., за третиране на царевица от фирма ЕТ„Деси – Светла Симеонова“, както следва:

  от 25.06.2020год. до 27.06.2020 год. от 8.00 часа до 22.00 часа ще се извърши третиране на царевица, с  НАЗЕМНА ТЕХНИКА,  препарат/продукт – Хербицид  „Екип ОД“, доза 200 мл/дка, карантинен срок 0 дни, Третирането се извършва срещу вредители плевели, в землището на гр. Угърчин, общ. Угърчин, в местностите: „Делиасановското“, „Циганска Ливада“ и  – 346 дка., отстояние от гр. Угърчин на 8 км, отстояние от с. Каленик на 5 км.

           За организиране и провеждане на третирането отговаря лицето: Симеон Тинев, тел. за контакти: 0882112623

           Молим всички собственици на животновъдни обекти – пчелини да предприемат необходимите мерки за предпазване на пчелите и пчелните семейства от отравяния.

 

Потърсете в сайта
Анкета
Ползвали ли сте услугите на Центъра за административно обслужване и информация в Община Угърчин?
ЗЕЛЕН ТЕЛЕФОН

Сигнали за замърсяване на околната среда можете да подавате на телефони:

Общината: (069)31 27 70
РИОСВ: (064) 806 951
или на-mail:didi_eco@mail.bg