Новини
ОБЯВА
29.01.2020

ВОЕННО ОКРЪЖИЕ  II СТЕПЕН – ЛОВЕЧ

ОФИС ЗА ВОДЕНЕ НА ВОЕНЕН ОТЧЕТ В ОБЩИНА УГЪРЧИН

 


Със заповед
№ ОХ- 18/09.01.2020г.на Министъра на отбраната на Република България са обявени  БРОЙ МЕСТА И СПЕЦИАЛИЗАЦИИ ЗА ПРИЕМ НА КУРСАНТИ ВЪВ ВИСШИТЕ ВОЕННИ УЧИЛИЩА ЗА УЧЕБНАТА 2020/2021г.Прием на документи на кандидат-курсанти за участие в ранен прием, редовен прием и кандидат-студентите полагащи общообразователен тест е както следва:
     НВУ ,, Васил Левски ”-гр. Велико Търново
  • ранен прием /курсанти/ 06.01.2020г.-13.03.2020г.
  • редовен прием/курсанти/ и кандидат-студенти 06.01.2020г.-12.06.2020г.
     ВВВУ ,, Георги Бенковски ”-гр. Долна Митрополия
  • ранен прием /курсанти/ 20.01.2020г.-13.03.2020г.
  • редовен прием/курсанти/ и кандидат-студенти 20.01.2020г.-12.06.2020г.
    ВВМУ ,, Никола Йонков Вапцаров ”-гр. Варна
  • ранен прием /курсанти/ 06.01.2020г.-27.03.2020г.
  • редовен прием/курсанти/ и кандидат-студенти 20.01.2020г.-22.06.2020г.
Подробна информация за необходимите документи и редът за кандидатстване ще получите от:
ВОЕННО ОКРЪЖИЕ ІІ СТЕПЕН – ЛОВЕЧ
гр. Ловеч, ул. „Д-р Съйко Съев” № 31 тел.068/ 603 973 ; 0886 558 614 , в интернет-страниците на
       Министерство на отбраната, Централно военно окръжие и Висшите военни училища. 
 
Потърсете в сайта
Анкета
Ползвали ли сте услугите на Центъра за административно обслужване и информация в Община Угърчин?
ЗЕЛЕН ТЕЛЕФОН

Сигнали за замърсяване на околната среда можете да подавате на телефони:

Общината: (069)31 27 70
РИОСВ: (064) 806 951
или на-mail:didi_eco@mail.bg