Новини
Покана за публично обсъждане на проекта на бюджет на Община Угърчин за 2020 г.
13.01.2020

Кметът на Община Угърчин  отправя покана за участие в обществено обсъждане на:  Проекта на Бюджет на Община Угърчин за 2020 година

      Уважаеми съграждани,

       Предстои приемането на бюджета на Община Угърчин за 2020 г. По традиция това става след обществено обсъждане с местната общност. Водени от убеждението, че разработването и приемането на общинския бюджет са част от най-важните решения за бъдещето, искаме да дадем възможност за информираност и реално участие на населението при определяне на местните потребности, приоритети и реда за осигуряването им.

      Обсъждането ще се проведе на 21.01.2020 г./ вторник/  от 11:00  часа в заседателната зала на Общински съвет Угърчин.

      Проект на Бюджета на Община Угърчин за 2020 година ще бъде публикуван на интернет страницата на общината www.ugarchin.bg и ще е на разположение  в Центъра за услуги и информация на гражданите в сградата на общината.

     Мнения, препоръки и предложения, свързани с Бюджет 2020 г. на Община Угърчин можете да отправяте  на електронния адрес: obshtina@ugarchin.com от датата на публикуване на поканата.

 

За допълнителна информация, справки и въпроси  на тел. 06931 2121 вътр. 104 и106

Покана изх.№164 от 13.01.2020 г.

Доклад с основните параметри на бюджет 2020 г.

Приложение №1 Рамка на Бюджет 2020 г.

Приложение №2 Приходи по бюджета

Приложение №3 Разходи по бюджетни функции

Приложение №4 Капиталова програма 2020 г.

Потърсете в сайта
Анкета
Ползвали ли сте услугите на Центъра за административно обслужване и информация в Община Угърчин?
ЗЕЛЕН ТЕЛЕФОН

Сигнали за замърсяване на околната среда можете да подавате на телефони:

Общината: (069)31 27 70
РИОСВ: (064) 806 951
или на-mail:didi_eco@mail.bg