Регистър и декларации по ЗПКОНПИ
 Регистър на декларациите по чл.35, ал.1, т.2 и т.4 от 
Закона за противодействие на корупцията и за  отнемане на незаконно придобито имущество
               
               
Входящ Вид на декларацията по      Име, Фамилия Месторабота Длъжност Файл
№/дата чл.35 от ЗПКОНПИ            
           
1/04.06.2018 декларация по чл.35, ал.1,т.2     Павлинка  Стойкова Община Угърчин кмет на с.Микре  ТУК
           
2/04.06.2018 декларация по чл.35,ал.1, т.2     Даниела  Христова Община Угърчин кмет на с.Голец  ТУК
           
3/04.06.2018 декларация по чл.35, ал.1, т.2     Печо Иванов Община Угърчин кмет на с.Драгана  ТУК
           
4/04.06.2018 декларация по чл.35, ал.1, т.2     Добринка  Атанасова Община Угърчин кмет на с.Сопот  ТУК
           
5/04.06.2018 декларация по чл.35, ал.1, т.2     Данаил Асенов  Община Угърчин кмет на с.Кирчево  ТУК
           
6/04.06.2018 декларация по чл.35,ал.1, т.2     Верка Димитрова Община Угърчин кмет на с.Каленик  ТУК
           
7/05.06.2018 декларация по чл.35,ал.1, т.2     Борис Нешев Община Угърчин кмет на с.Лесидрен  ТУК
           
8/08.06.2018 декларация по чл.35,ал.1, т.2     Николай  Вътев Община Угърчин кмет на с.Катунец  ТУК
Потърсете в сайта
Анкета
Ползвали ли сте услугите на Центъра за административно обслужване и информация в Община Угърчин?
ЗЕЛЕН ТЕЛЕФОН

Сигнали за замърсяване на околната среда можете да подавате на телефони:

Общината: (069)31 27 70
РИОСВ: (064) 806 951
или на-mail:didi_eco@mail.bg