Публични търгове и конкурси
Тук се публикуват всички тръжни документации и заповеди за провеждане на публични търгове и конкурси.

20.01.2020 г. Заповед №29 от 16.01.2020 г. и документация за провеждане на публичен търг с тайно наддаване,  на 03.02.2020г. от 10:30 часа в сградата на Общинска администрация Угърчин – заседателна зала, за отдаване под наем за срок  от  5 стопански години, както следва: 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023, 2023/2024г. на общинска земеделска земя – 2000 кв.м., представляващи част от поземлен имот 75054.329.1 в м. „Шумака”, в землището на гр. Угърчин

20.01.2020 г. Заповед №28 от 16.01.2020 г. и документация
за провеждане на публичен търг с тайно наддаване,  на 03.02.2020г. от 10:00 часа в сградата на Общинска администрация Угърчин – заседателна зала, за отдаване под наем за срок  от  5 стопански години, както следва: 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023, 2023/2024г. на общинска земеделска земя – нива с идентификатор №36943.5.55, намираща се в землището на с. Кирчево

16.01.2020 г. 
 Заповед №19 от 10.01.2020 г. за определяне на участник Виктория Добромирова Въцова, за спечелил  публично оповестен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на  пасища, мери и ливади от ОПФ - останалите свободни пасища, мери и ливади след провеждане на търга по чл.37и, ал.13 ЗСПЗЗ, одобрени от Общински съвет - Угърчин

16.01.2020 г. Заповед №18 от 10.01.2020 г. за определяне на участник Марияна Диянова Досева,  за спечелил  публично оповестен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на  пасища, мери и ливади от ОПФ - останалите свободни пасища, мери и ливади след провеждане на търга по чл.37и, ал.13 ЗСПЗЗ, одобрени от Общински съвет - Угърчин

16.01.2020 г. Заповед №17 от 10.01.2020 г. за определяне на участник Пламен Йотов Мяшков, за спечелил  публично оповестен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на  пасища, мери и ливади от ОПФ - останалите свободни пасища, мери и ливади след провеждане на търга по чл.37и, ал.13 ЗСПЗЗ, одобрени от Общински съвет - Угърчин

16.01.2020 г. Заповед №16 от 10.01.2020 г. за определяне на участник „Агросевер 1“ ЕООД,  представлявано от Невян Евтимов Георгиев, за спечелил  публично оповестен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на  пасища, мери и ливади от ОПФ - останалите свободни пасища, мери и ливади след провеждане на търга по чл.37и, ал.13 ЗСПЗЗ, одобрени от Общински съвет - Угърчин

16.01.2020 г. Заповед №15 от 10.01.2020 г. за определяне на участник „Паралди“ ЕООД, представлявано от Павел Драгомиров Дичев, за спечелил  публично оповестен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на  пасища, мери и ливади от ОПФ - останалите свободни пасища, мери и ливади след провеждане на търга по чл.37и, ал.13 ЗСПЗЗ, одобрени от Общински съвет - Угърчин

16.01.2020 г. Заповед №14 от 10.01.2020 г. 
за определяне на участник Светла Тодорова Павлова, за спечелил  повторен публично оповестен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на  пасища, мери и ливади от ОПФ - останалите свободни пасища, мери и ливади след провеждане на търга по чл.37и, ал.13 ЗСПЗЗ, одобрени от Общински съвет - Угърчин

16.01.2020 г. Заповед №13 от 10.01.2020 г. за определяне на участник „МИЧЕВ“ ЕООД, с управител Красимир Илиев Мичев, за спечелил повторен публично оповестен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на  пасища, мери и ливади от ОПФ - останалите свободни пасища, мери и ливади след провеждане на търга по чл.37и, ал.13 ЗСПЗЗ, одобрени от Общински съвет - Угърчин

16.01.2020 г. Заповед №12 от 10.01.2020 г. 
за определяне на участник „НВ-ФЕРМ“ ЕООД, с управител Ралица Искренова Богданова, за спечелил повторен  публично оповестен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на  пасища, мери и ливади от ОПФ - останалите свободни пасища, мери и ливади след провеждане на търга по чл.37и, ал.13 ЗСПЗЗ, одобрени от Общински съвет - Угърчин

16.01.2020 г. Заповед №11 от 10.01.2020 г. за определяне на участник Станислав Валентинов Вълчев,  за спечелил  повторен публично оповестен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на  пасища, мери и ливади от ОПФ - останалите свободни пасища, мери и ливади след провеждане на търга по чл.37и, ал.13 ЗСПЗЗ, одобрени от Общински съвет - Угърчин 

16.01.2020 г. Заповед №10 от 10.01.2020 г. за определяне на участник „Гордини БГ“ ЕООД, с управител Дико Христов Йорданов, за спечелил повторен публично оповестен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на  пасища, мери и ливади от ОПФ - останалите свободни пасища, мери и ливади след провеждане на търга по чл.37и, ал.13 ЗСПЗЗ, одобрени от Общински съвет

08.01.2020 г. Заповед №7 от 07.01.2020 г. и документация
за провеждане публичен търг на 22.01.2020г. от 11:00 часа, в сградата на Общинска администрация Угърчин – заседателна зала, с тайно наддаване за  отдаване  под  наем, за срок от 5 /пет/ години, на гаражна клетка № 3 с площ от 92 кв.м, представляваща част от сграда с идентификатор 75054.900.1574.4

08.01.2020 г. Заповед №6 от 07.01.2020 г. и документация за провеждане публичен търг на 22.01.2020г. от 10:30 часа, в сградата на Общинска администрация Угърчин – заседателна зала, с тайно наддаване за  отдаване  под  наем, за срок от 5 /пет/ години, на гаражна клетка № 2 с площ от 96 кв.м, представляваща част от сграда с идентификатор 75054.900.1574.4

08.01.2020 г. Заповед №5 от 07.01.2020 г. и документация за провеждане публичен търг на 22.01.2020г. от 10:00 часа, в сградата на Общинска администрация Угърчин – заседателна зала, с тайно наддаване за  отдаване  под  наем, за срок от 1 /една/ година, на  помещение с площ от 100.34 кв.м, с идентификатор 68076.500.92.2.2

06.01.2020 г. Заповед №2 от 03.01.2020 г. и документация за провеждане публичен търг с тайно наддаване - на 20.01.2020г. от 10:00 часа, в сградата на Общинска администрация Угърчин – заседателна зала за отдаване под наем за срок от 10 години,  на помещение частна общинска собственост с площ от 76 кв.м, което ще се използва за аптека
Потърсете в сайта
Анкета
Ползвали ли сте услугите на Центъра за административно обслужване и информация в Община Угърчин?
ЗЕЛЕН ТЕЛЕФОН

Сигнали за замърсяване на околната среда можете да подавате на телефони:

Общината: (069)31 27 70
РИОСВ: (064) 806 951
или на-mail:didi_eco@mail.bg