Новини

Обявление по чл.26, ал.3 от ЗНА
04.02.2019
         На основание чл.26, ал.2 и чл.28 от Закона за нормативните актове на интернет страницата на Община Угърчин и на информационното табло в сградата на общинската администрация е публикуван Проект на Наредба за изменение на Наредбата за реда и условията за установяване на жилищни нужди за настаняване под наем и разпореждане с жилищата от общинския жилищен фонд (Приета с решение № 163/24.06.2008 г. на Общински съвет – Угърчин).     Проектът е публикуван на интернет страницата на Община Угърчин на 04.02.2019 г.     Предложения и становища по проекта се приемат в срок до 06.03.2019 г., 17:00 часа в Центъра за административно обслужване и...

Военно окръжие II степен-Ловеч
17.01.2019
ОФИС ЗА ВОДЕНЕ НА ВОЕНЕН ОТЧЕТ - ОБЩИНА УГЪРЧИН      О Б Я В А Българските граждани без военна подготовка отговарящи на изискванията на чл.59 от Закона за резерва на въоръжените сили на Република България, желаещи да получат  НАЧАЛНА и СПЕЦИАЛНА ВОЕННА ПОДГОТОВКА могат да получат такава в организираните от Министерството на отбраната курсове през 2019г. както следва: Начална военна подготовка - Единен център за начална подготовка-гр. Плевен от 11.03. - 05.04.2019г. и от 30.09.-25.10.2019г. - НВУ,,В.Левски”-гр.В.Търново от 13.05.-07.06.2019г. , от 24.06.-19.07.2019г. и от 26.08.-20.09.2019г. - ВВМУ,,Н.Й.Вапцаров”-гр.Варна от 15.07.-09.08.2019г. II. Специална военна подготовка - НВУ,,В.Левски”-гр.В.Търново от 08.04.-19.04.2019г. , от 03.06.-14.06.2019г. и от 09.09.-20.09.2019г. - ВВМУ,,Н.Й.Вапцаров”-гр.Варна от 12.08.-30.08.2019г.      Информация...

Обявление
09.01.2019
О Б Я В Л Е Н И Е   Община Угърчин обявява за публично обсъждане проекта на Програмата за управление и разпореждане с имотите-общинска собственост през 2019 година. Проектът на Програмата ще бъде на разположение на всички заинтересовани в „Центъра за административно обслужване и информация”, находящ се в партера на сградата на общинската администрация. Общественото представяне и публичното обсъждане на Програмата за управление и разпореждане с имотите-общинска собственост през 2019 г. ще се проведе от 10.00 ч. на 16 януари 2019 г. в  заседателната зала на  Община  Угърчин. Своите мнения и предложения можете да представите писмено в деловодството на Община Угърчин или да поставите...

Покана за публично обсъждане на бюджет 2019 г.
09.01.2019
                    Кметът на Община Угърчин  отправя покана за участие в обществено обсъждане на:                     Проекта на Бюджет на Община Угърчин за 2019 година                                 Уважаеми съграждани,                              Предстои приемането на бюджета на Община Угърчин за 2019 г. По традиция това става след обществено обсъждане с местната общност. Водени от убеждението, че разработването и приемането на общинския бюджет са част от най-важните решения за бъдещето, искаме да дадем възможност за информираност и реално участие на населението при определяне на местните потребности, приоритети и реда за осигуряването им.            Обсъждането ще се проведе на 16.01.2019 г./ сряда/  от 11.00  часа в заседателната зала на...

Обявление по чл.26, ал.3 от ЗНА
03.12.2018
На основание чл.26, ал.2 и чл.28 от Закона за нормативните актове на интернет страницата на Община Угърчин и на информационното табло в сградата на общинската администрация е публикуван Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба  за определяне размера на местните данъци на територията на Община Угърчин. Проектът е публикуван на интернет страницата на Община Угърчин на 03.12.2018 г.Предложения и становища по проекта се приемат в срок до 02.01.2019 г., 17:00 часа в Центъра за административно обслужване и информация в Община Угърчин, пл.“Свобода“ №1 и на електронен адрес: obshtina@ugarchin.com.Уведомление до заинтерисованите лица изх.№5963/03.12.2018 г.Проект на Наредба за изменение и...

Потърсете в сайта
Анкета
Ползвали ли сте услугите на Центъра за административно обслужване и информация в Община Угърчин?
ЗЕЛЕН ТЕЛЕФОН

Сигнали за замърсяване на околната среда можете да подавате на телефони:

Общината: (069)31 27 70
РИОСВ: (064) 806 951
или на-mail:didi_eco@mail.bg