Новини

СЪОБЩЕНИЕ ДО СОБСТВЕНИЦИ НА ЖИВОТНОВЪДНИ ОБЕКТИ - ПЧЕЛИНИ
22.04.2019
С Ъ О Б Щ Е Н И Е                  Община Угърчин уведомява всички собственици на животновъдни обекти – пчелини, че в Общинска администрация Угърчин са постъпили Уведомителни писма за третиране на площи с наземна техника, от фирма „Агролеспром комерс“ ЕООД както следва:     от 25.04.2019год. до 25.04.2019 год. от 5.30 часа до 9.00 часа ще се извърши третиране на рапица, с  препарати – Протеус – 50мл./дка, Витафер бор – 200мл/дка, в землището на гр. Угърчин, в местноста: „Подене 143“ от 23.04.2019год. до 24.04.2019 год. от 5.30 часа до 9.00 часа ще се извърши третиране на рапица, с  препарати – Протеус – 50мл./дка, Витафер...

СЪОБЩЕНИЕ ДО СОБСТВЕНИЦИ НА ЖИВОТНОВЪДНИ ОБЕКТИ - ПЧЕЛИНИ
05.04.2019
С Ъ О Б Щ Е Н И Е                Община Угърчин уведомява всички собственици на животновъдни обекти – пчелини, че в Общинска администрация Угърчин са постъпили Уведомителни писма за третиране на площи с наземна техника, от фирма „Агролеспром комерс“ ЕООД както следва: от 06.04.2019год. до 06.04.2019 год. от 08.00 часа до 19.00 часа ще се извърши третиране на рапица, с  препарати – Топрекс – 50мл./дка, Витафер гриин – 100мл/дка, Витафер алги – 200мл./дка в землището на гр. Угърчин, в местностите: „Дебели рът“, „Тодоров рът“, „Липака“, „Димова локва“, „Триъгълника“, „Дерлювица“, „Голяма поляна“ и „Елегиното“ от 06.04.2019год. до 07.04.2019 год. от 08.00 часа до...

Покана за публично обсъждане отчета за изпълнение на бюджет 2018 г.
01.04.2019
На основание чл. 140, ал.1 и ал.4  от Закона за публичните финанси, чл. 44 от Наредбата за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местните дейности за следващите три години, за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на община Угърчин на 09.04.2019 г. /вторник/ от 11,00 часа в заседателната зала на Общински съвет Угърчин, ще бъде проведено публично обсъждане на годишния отчет за изпълнението на бюджета на общината за 2018 година. Водени от убеждението, че както разработването и приемането, така и отчитането на общинския бюджет трябва да бъдат с активното участие на цялата ни общественост, Ви очакваме и...

Военно окръжие II степен-Ловеч
20.03.2019
ОФИС ЗА ВОДЕНЕ НА ВОЕНЕН ОТЧЕТ - ОБЩИНА УГЪРЧИН      О Б Я В А Със заповед  №ОХ-234/05.03.2019г. на Министъра на отбраната на Република България са обявени   64  / шестдесет и четири /  вакантни   длъжности  в Националната гвардейска част  за  приемане  на военна  служба  на  лица,  завършили  граждански   средни  или  висши  училища в  страната и  в  чужбина.            Кандидатите за вакантните длъжности да не са по-възрастни от 28 години, лицата отговарящи на чл.141,ал.6 от Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България /ЗОВСРБ/ - не по-възрастни от  41 години.           Срок за подаване на заявления във Военно окръжие ІІ степен –Ловеч        08.05.2019г. Информация...

НА ВНИМАНИЕТО НА ЗЕМЕДЕЛСКИТЕ СТОПАНИ
01.03.2019
УВЕДОМЛЕНИЕ   Община Угърчин уведомява регистрираните земеделски стопани, собственици или ползватели на животновъдни обекти с пасищни селскостопански животни, регистрирани в Интегрираната информационна система на БАБХ, че от 01.03.2019 г. започва приемът на заявления за участие в разпределението на свободни мери, пасища и ливади от Общинския поземлен фонд. Земеделските стопани, които желаят да кандидатстват за разпределение на мери, пасища и ливади от Общинския поземлен фонд, могат да свалят всички документи от тукЗаявленията, ведно с приложенията по образец, се подават до 10 март 2019 г. в „Центъра за административно обслужване и информация " в общинската администрация.Обръщаме внимание, че заявления за предоставяне на мери, пасища и...

ОБЯВА
25.02.2019
О Б Я В А до заинтересованите лица и общественост     На основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредба за ОВОС, ДВ, бр. 25/2003 г., изм. и доп.)   „СИН КРЪСТ 2016“ ООД, с ЕИК: 203540174, седалище и адрес на управление: гр. София 1407, район „Лозенец”, ул. „Никола Й. Вапцаров” № 53А, ет. 2   /наименование на физическото или юридическото лице, адрес/   съобщава на засегнатото население, че има инвестиционно предложение за „Изграждане на площадка (комплексен център) за складиране и съхранение на товари“, която ще се изпълнява в гр. Угърчин, община Угърчин, област Ловеч   Инвестиционният проект предвижда изграждане на площадка...

Потърсете в сайта
Анкета
Ползвали ли сте услугите на Центъра за административно обслужване и информация в Община Угърчин?
ЗЕЛЕН ТЕЛЕФОН

Сигнали за замърсяване на околната среда можете да подавате на телефони:

Общината: (069)31 27 70
РИОСВ: (064) 806 951
или на-mail:didi_eco@mail.bg