Стратегии, планове, програми
02.04.2018 г. Общинска програма за закрила на детето 2018 г. (приета с Решение №480 от 27.03.2018 г.)

09.03.2018 г. Общински план за младежта за 2018 год. (приет с Решение №459/27.02.2018 г. на ОС-Угърчин)


ГОДИШЕН ОТЧЕТ НА ПРОГРАМАТА ЗА ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ


12.05.2017 г. Програма за закрила на детето в Община Угърчин за 2017 г. (приета с Решение №315 от 27.04.2017 г. на ОС -Угърчин)


12.05.2017 г. Годишен план за развитие на социалните услуги през 2018 г. (приет с Решение №313 от 27.04.2017 г. на ОС-Угърчин)


12.05.2017 г. Общинска стратегия за развитие на социалните услуги в Община Угърчин 2016.2012 г. (приета с Решение №312 от 27.04.2017 г. на ОС-Угърчин)


Програма за управление на Община Угърчин за мандат 2015-2019 г. (приета с Решение №84 от 29.03.2016 г. на ОС-Угърчин)


Стратегия за управление на общинската собственост на Община Угърчин за периода 2016-2019 г. (приета с решение №85/29.03.2016 г. на ОС-Угърчин)


31-01-2013 Общински план за действие за интегриране на ромите и гражданите живеещи в сходна на ромите ситуация в Община Угърчин(приет с решение 367/22.01.2013г. на ОбС)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Потърсете в сайта
Анкета
Ползвали ли сте услугите на Центъра за административно обслужване и информация в Община Угърчин?
ЗЕЛЕН ТЕЛЕФОН

Сигнали за замърсяване на околната среда можете да подавате на телефони:

Общината: (069)31 27 70
РИОСВ: (064) 806 951
или на-mail:didi_eco@mail.bg