Добре дошли

Военно окръжие II степен-Ловеч
14.03.2018
ОФИС ЗА ВОДЕНЕ НА ВОЕНЕН ОТЧЕТ В ОБЩИНА УГЪРЧИН О Б Я В А НАЦИОНАЛНИЯ ВОЕНЕН УНИВЕРСИТЕТ ,,ВАСИЛ ЛЕВСКИ “ – гр. ВЕЛИКО ТЪРНОВО И ВИСШЕТО ВОЕННОМОРСКО...

Обявление по реда на чл.26, ал.3 от Закона за нормативните актове
08.03.2018
Изготвен е проект за изменение и допълнение на Наредбата за опазване на околната среда и управление на отпадъците на територията на Община Угърчин, приета с...

Съобщение
27.02.2018
Със Заповед №230 от 26.02.2018 г. на Кмета на Община Угърчин, поради лошата метериологична обстановка са обявени за неучебни дните 27 и 28 февруари 2018...

Обявление
09.01.2018
О Б Я В Л Е Н И Е Община Угърчин обявява за публично обсъждане проекта на Програмата за управление и разпореждане с имотите-общинска собственост през...

Обявление по реда на чл.26, ал.3 от Закона за нормативните актове
09.01.2018
На основание чл.26, ал.3 от ЗНА, регламентиращ задължението на съставителя на проект на нормативен акт за публикуването му с цел информираност на населението и прозрачност...

ОБЯВА
05.01.2018
П О К А Н А за ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ НА ПРОЕКТА НА БЮДЖЕТ НА ОБЩИНА УГЪРЧИН ЗА 2018 г. Кметът на Община Угърчин отправя покана...

Потърсете в сайта
Анкета
Ползвали ли сте услугите на Центъра за административно обслужване и информация в Община Угърчин?
Да
Не
ЗЕЛЕН ТЕЛЕФОН

Сигнали за замърсяване на околната среда можете да подавате на телефони:

Общината: (069)31 27 70
РИОСВ: (064) 806 951
или на-mail:didi_eco@mail.bg