Добре дошли
17.05.2019
СЪОБЩЕНИЕ ДО СОБСТВЕНИЦИ НА ЖИВОТНОВЪДНИ ОБЕКТИ - ПЧЕЛИНИ
С Ъ О Б Щ Е Н И Е                  Община Угърчин уведомява всички собственици на животновъдни обекти – пчелини, че в Общинска администрация Угърчин са постъпили Уведомителни писма за третиране на площи с наземна техника, от фирма „Агролеспром комерс“ ЕООД, както следва:     от 20.05.2019год. до 22.05.2019 год. от 08.00 часа до 19.00 часа ще се извърши третиране на /култури/ пшеница, с  препарат/продукт – Терано – 50мл./дка,- Фунгицид, Зоксис -80мл/дка-Фунгицид , Витафер микро – 100мл/дка – Листен тор, в землището на с. Сопот, общ. Угърчин, в местностите: „Асанково “, „Дурчевото ”, „Каменити дол”, „Галотското”, „Красна” , „Куковец”, „Драганчовица”, „Калника - 2”;   от 20.05.2019год....

17.05.2019
СЪОБЩЕНИЕ ДО СОБСТВЕНИЦИ НА ЖИВОТНОВЪДНИ ОБЕКТИ - ПЧЕЛИНИ
С Ъ О Б Щ Е Н И Е                  Община Угърчин уведомява всички собственици на животновъдни обекти – пчелини, че в Общинска администрация Угърчин е постъпило Уведомително писмо за третиране на площи с наземна техника, от фирма „Мичев“ ЕООД, както следва:     от 20.05.2019год. до 21.05.2019 год. от 08.00 часа до 19.00 часа ще се извърши третиране на /култури/ пшеница, с  препарат/продукт – Терано – 50мл./дка,- Фунгицид, Зоксис -50мл/дка-Фунгицид , Витафер микро – 100мл/дка – Листен тор, в землището на с. Сопот, общ. Угърчин, в местностите: „Красна“, „Драганчовица”, „Риждювица”, „Подлива”, „Уманака” и „Темлянска площ”             За организиране и провеждане на третирането отговаря лицето:...

17.05.2019
СЪОБЩЕНИЕ ДО СОБСТВЕНИЦИ НА ЖИВОТНОВЪДНИ ОБЕКТИ - ПЧЕЛИНИ
С Ъ О Б Щ Е Н И Е   Община Угърчин уведомява всички собственици на животновъдни обекти – пчелини, че в Общинска администрация Угърчин е постъпило Уведомително писмо за третиране на площи, от фирма ДП „НКЖИ“ под.Електроразпределение РП Енергосекция Горна Оряховица, както следва:     -  От 20.05.2019 г. до 21.05.2019 г. от 08:00 часа до 17:00 часа ще  се извърши третиране на терена около стълбовете от контактната мрежа в сервитута / разстояние шест метра от главна релса от двете страни/по ЖП линия София – Варна – участък Плевен Запад – Пордим, с продукт за растителна защита/препарат – НАСА 360 СЛ, карантинен срок 30...

14.05.2019
СЪОБЩЕНИЕ ОТНОСНО ПРОВЕЖДАНЕ НА ОБУЧЕНИЕ НА ЧЛЕНОВЕТЕ НА СЕКЦИОННИТЕ ИЗБИРАТЕЛНИ КОМИСИИ (СИК)
  СЪОБЩЕНИЕ   Община Угърчин съобщава, във връзка с Решение № 201-ЕП / 13.05.2019 година на РИК - Ловеч на 22.05.2019 г. (сряда) от 13.00 часа в салона на Читалище “Вълчо Русковски-1894” град Угърчин, представители на Районна избирателна комисия Ловеч ще проведат обучение на членовете на секционните избирателни комисии (СИК) на територията на Община Угърчин за произвеждане на избори за членове на Европейския парламент от Република България, насрочени за 26 май 2019 година. Присъствието на всички членовете на СИК е задължително. Представителите на местните представителства на всички политическите партии и коалиции от партии, които имат членове в СИК имат задължението да уведомят своите представители, ...

25.04.2019
Обявление по чл.26, ал.3 от ЗНА
         На основание чл.26, ал.2 и чл.28 от Закона за нормативните актове на интернет страницата на Община Угърчин и на информационното табло в сградата на общинската администрация е публикуван Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за управление на общинските горски територии, собственост на община Угърчин (Приета с решение № 270/25.09.2012 г. на Общински съвет – Угърчин).     Проектът е публикуван на интернет страницата на Община Угърчин на 25.04.2019 г.     Предложения и становища по проекта се приемат в срок до 25.05.2019 г., 17:00 часа в Центъра за административно обслужване и информация в Община Угърчин, пл.“Свобода“ №1 и на електронен...

22.04.2019
СЪОБЩЕНИЕ ДО СОБСТВЕНИЦИ НА ЖИВОТНОВЪДНИ ОБЕКТИ - ПЧЕЛИНИ
С Ъ О Б Щ Е Н И Е                  Община Угърчин уведомява всички собственици на животновъдни обекти – пчелини, че в Общинска администрация Угърчин са постъпили Уведомителни писма за третиране на площи с наземна техника, от фирма „Агролеспром комерс“ ЕООД както следва:     от 25.04.2019год. до 25.04.2019 год. от 5.30 часа до 9.00 часа ще се извърши третиране на рапица, с  препарати – Протеус – 50мл./дка, Витафер бор – 200мл/дка, в землището на гр. Угърчин, в местноста: „Подене 143“ от 23.04.2019год. до 24.04.2019 год. от 5.30 часа до 9.00 часа ще се извърши третиране на рапица, с  препарати – Протеус – 50мл./дка, Витафер...

Потърсете в сайта
Анкета
Ползвали ли сте услугите на Центъра за административно обслужване и информация в Община Угърчин?
ЗЕЛЕН ТЕЛЕФОН

Сигнали за замърсяване на околната среда можете да подавате на телефони:

Общината: (069)31 27 70
РИОСВ: (064) 806 951
или на-mail:didi_eco@mail.bg