Добре дошли
10.09.2019
Кампания "Да изчистим България заедно" 2019г.
Скъпи съграждани, Общинска администрация гр.Угърчин Ви призовава за поредна година да се включите в еко инициативата „ Да изчистим България заедно“Повече полезна информация може да видите ТУК

29.08.2019
С Ъ О Б Щ Е Н И Е
Община Угърчин уведомява гражданите, че от 27.08.2019 год. до 09.09.2019 год. включително, обявява прием на З А Я В Л Е Н И Е   -         Д Е К Л А Р А Ц И Я  на физически лица желаещи да добият дървесина по ценоразпис от общинска горска територия. Общото количество дървесина, което членовете на едно домакинство могат да добият за една календарна година, е до 5 кубически метра. Желаещите подават  З А Я В Л Е Н И Е -  Д Е К Л А Р А Ц И Я по образец, в административния офис на общината и трябва да...

25.08.2019
Обявление на основание чл.26, ал.2 и чл.28 от ЗНА
На основание чл.26, ал.2 и чл.28 от Закона за нормативните актове на интернет страницата на Община Угърчин и на информационното табло в сградата на общинската администрация е публикуван Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба  № 1 за поддържане и опазване на обществения ред, чистотата и  общественото имущество на  територията  на Община Угърчин. (приета с Решение № 133 от 29 май 2008 г. на Общински съвет Угърчин., изменена и допълнена с Решение №61 по протокол №5 от 26.02.2016 г., изменена и допълнена с Решение №264 по протокол №18 от 28.02.2017 г., изменена и допълнена с Решение №300 по...

23.08.2019
СПИСЪК НА ДОПУСНАТИ ДО ИЗСЛУШВАНЕ КАНДИДАТИ ЗА СЪДЕБНИ ЗАСЕДАТЕЛИ
На основание чл.68, ал.5 от Закона за съдебната власт, Временната комисия за избор на съдебни заседатели при Районен съд - Ловеч, избрана с решение по т. 5 от Протокол №50/25.06.2019 г. на Общински съвет - Угърчин публикува СПИСЪК  на допуснатите до изслушване кандидати за съдебни заседатели, както следва: Деница Василева Гергова      вх. № 230/09.08.2019 г. Павел Георгиев Димитров           вх. № 231/09.08.2019 г. Изслушването на кандидатите за съдебни заседатели ще се състои в сградата на Община Угърчин, пл. „Свобода“ № 1, Заседателна зала , ет. 2 при следния ред:   09.2019 г., 12:30 ч. – Деница Василева Гергова   09.2019 г., 12:50 – Павел Георгиев Димитров   Не по-късно от три работни...

23.08.2019
СЪОБЩЕНИЕ ДО СОБСТВЕНИЦИ НА ЖИВОТНОВЪДНИ ОБЕКТИ - ПЧЕЛИНИ
С Ъ О Б Щ Е Н И Е                  Община Угърчин уведомява всички собственици на животновъдни обекти – пчелини, че в Общинска администрация Угърчин е постъпило Уведомително писмо за третиране на площи с наземна техника, от фирма ЕТ „Деси – Светла Симеонова“ както следва:   от 208.2019год. до 26.08.2019 год. от 8.00 часа до 22.00 часа ще се извърши третиране на Фий, с  препарати – Тайфун СЛ – 0,300мл./дка,  в землището на гр. Угърчин, в местноста: „Делиасановското“, „Циганска ливада“             За организиране и провеждане на третирането отговарят лицата Симеон Тинев.             Молим всички собственици на животновъдни обекти – пчелини да предприемат необходимите мерки за...

18.08.2019
Информация за включване в Механизма за лична помощ
Информационна брошура за включване в Механизма за лична помощ 1) Кой има право на лична помощ до 31.12.2020 г.: лицата с право на чужда помощ и определени 90 и над 90 процента трайна намалена работоспособност или вид и степен на увреждане; децата с право на чужда помощ с определени 50 и над 50 на сто вид и степен на увреждане или степен на трайно намалена работоспособност; децата без право на чужда помощ с определени 90 и над 90 на сто вид и степен на увреждане или степен на трайно намалена работоспособност. 2)Как можете да заявите желанието си да ползвате Механизма лична помощ От 1 април 2019...

Потърсете в сайта
Анкета
Ползвали ли сте услугите на Центъра за административно обслужване и информация в Община Угърчин?
ЗЕЛЕН ТЕЛЕФОН

Сигнали за замърсяване на околната среда можете да подавате на телефони:

Общината: (069)31 27 70
РИОСВ: (064) 806 951
или на-mail:didi_eco@mail.bg