Новини
Покана за публично обсъждане на Стратегия за управление на общинската собственост на Община Угърчин за периода 2019- 2023 година и Програма за управление и разпореждане с имотите- общинска собственост през 2020г. в Угърчин.
14.01.2020
П О К А Н А
за   ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ
 
НА
  1. Стратегия за управление на общинската собственост на Община Угърчин за периода 2019- 2023 година.
  2. Програма за управление и разпореждане с имотите- общинска собственост през 2020г. в Угърчин.

      Проектът на Стратегията  за управление на общинската собственост на Община Угърчин за периода 2019- 2023 година и Програмата за  управление и разпореждане с имотите общинска собственост през 2020 година ще бъде публикуван на интернет страницата на общината www.ugarchin.bg  и ще е на разположение  в Центъра за услуги и информация на гражданите в сградата на общината.

Общественото представяне  и публичното обсъждане на Стратегията за управление на общинската собственост на Община Угърчин за периода 2019- 2023 година и Програмата за  управление и разпореждане с имотите общинска собственост през 2020 година ще се проведе от 10:00ч. на 21 януари 2020 година в заседателната зала на Община Угърчин.

     Мнения, препоръки и предложения, можете да представите писмено в деловодството на Община Угърчин или да поставите в деня и часа на публичното обсъждане.

 

За допълнителна информация, справки и въпроси  на тел. 06931 2121 вътр. 118

  1. Стратегия за управление на общинската собственост на Община Угърчин за периода 2019- 2023 година.
  2. Програма за управление и разпореждане с имотите- общинска собственост през 2020г. в Угърчин. и Приложенията към нея
  3. Покана

 

Потърсете в сайта
Анкета
Ползвали ли сте услугите на Центъра за административно обслужване и информация в Община Угърчин?
ЗЕЛЕН ТЕЛЕФОН

Сигнали за замърсяване на околната среда можете да подавате на телефони:

Общината: (069)31 27 70
РИОСВ: (064) 806 951
или на-mail:didi_eco@mail.bg