Новини
Обявление по чл.26, ал.3 от ЗНА
18.07.2019

На основание чл. 26, ал.2 и чл.28 от Закона за нормативните актове на интернет страницата на Община Угърчин и на информационното табло в сградата на общинската администрация е публикуван Проект на Наредба за изменение на Наредбата за опазване на околната среда и управление на отпадъците на територията на Община Угърчин (Приета с Решение № 700/28.01.2014 г.  на Общински съвет – Угърчин, изм. и доп. с Решение №363/29.08.2017г. на Общински съвет – Угърчин, изм. и доп. с Решение № 485/25.04.2018г. на Общински съвет – Угърчин, изм. и доп. с Решение № 569/27.11.2018г. на Общински съвет – Угърчин).

Проектът е публикуван на интернет страницата на Община Угърчин на 18.07.2019г.

Предложения и становища по проекта се приемат в срок до 19.08.2019г., 09:00часа в Центъра за административно обслужване и информация в Община Угърчин, пл. «Свобода» №1 и на електронен адрес: obshtina@ugarchin.com 

Уведомление Изх.№3625/18.07.2019 г.

Проект на Наредба за опазване на околната среда и управление на отпадъците на територията на Община Угърчин

Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за опазване на околната среда и управление на отпадъците на територията на Община Угърчин

Обявление по реда на чл.26, ал.3 от Закона за нормативните актове

Потърсете в сайта
Анкета
Ползвали ли сте услугите на Центъра за административно обслужване и информация в Община Угърчин?
ЗЕЛЕН ТЕЛЕФОН

Сигнали за замърсяване на околната среда можете да подавате на телефони:

Общината: (069)31 27 70
РИОСВ: (064) 806 951
или на-mail:didi_eco@mail.bg