Новини
Обявление на основание чл.26, ал.2 и чл.28 от ЗНА
23.03.2020

Проектът на Програма за овладяване популацията на безстопанствените кучета на територията на Община Угърчин е изготвен при спазване принципите на обоснованост, стабилност, откритост и съгласуваност.

 На основание чл.26, ал.2 и чл.28 от Закона за нормативните актове на интернет страницата на Община Угърчин и на информационното табло в сградата на общинска администрация е публикуван Проект на Програма за овладяване популацията на безстопанствените кучета на територията на община  Угърчин.

    Проектът е публикуван на интернет страницата на Община Угърчин на 23.03.2020 г.

    Предложения и становища по проекта се приемат в срок до 23.04.2020 г., 17:00 часа в Центъра за административно обслужване и информация в Община Угърчин, пл.“Свобода“ №1 и на електронен адрес: obshtina@ugarchin.com.

Уведомление Изх. № 1402/23.03.2020 г.

Мотиви

Проект на Програма за овладяване популацията на безстопанствените кучета на територията на Община Угърчин. 

 

Потърсете в сайта
Анкета
Ползвали ли сте услугите на Центъра за административно обслужване и информация в Община Угърчин?
ЗЕЛЕН ТЕЛЕФОН

Сигнали за замърсяване на околната среда можете да подавате на телефони:

Общината: (069)31 27 70
РИОСВ: (064) 806 951
или на-mail:didi_eco@mail.bg