Новини
НА ВНИМАНИЕТО НА ЗЕМЕДЕЛСКИТЕ СТОПАНИ
01.03.2019

УВЕДОМЛЕНИЕ

 

Община Угърчин уведомява регистрираните земеделски стопани, собственици или ползватели на животновъдни обекти с пасищни селскостопански животни, регистрирани в Интегрираната информационна система на БАБХ, че от 01.03.2019 г. започва приемът на заявления за участие в разпределението на свободни мери, пасища и ливади от Общинския поземлен фонд.

Земеделските стопани, които желаят да кандидатстват за разпределение на мери, пасища и ливади от Общинския поземлен фонд, могат да свалят всички документи от тук
Заявленията, ведно с приложенията по образец, се подават до 10 март 2019 г. в „Центъра за административно обслужване и информация " в общинската администрация.
Обръщаме внимание, че заявления за предоставяне на мери, пасища и ливади по този ред, подадени след определения срок, ще останат без разглеждане.

Потърсете в сайта
Анкета
Ползвали ли сте услугите на Центъра за административно обслужване и информация в Община Угърчин?
ЗЕЛЕН ТЕЛЕФОН

Сигнали за замърсяване на околната среда можете да подавате на телефони:

Общината: (069)31 27 70
РИОСВ: (064) 806 951
или на-mail:didi_eco@mail.bg