Новини
Обявление по чл.26, ал.3 от ЗНА
04.02.2019

         На основание чл.26, ал.2 и чл.28 от Закона за нормативните актове на интернет страницата на Община Угърчин и на информационното табло в сградата на общинската администрация е публикуван Проект на Наредба за изменение на Наредбата за реда и условията за установяване на жилищни нужди за настаняване под наем и разпореждане с жилищата от общинския жилищен фонд (Приета с решение № 163/24.06.2008 г. на Общински съвет – Угърчин).

    Проектът е публикуван на интернет страницата на Община Угърчин на 04.02.2019 г.

    Предложения и становища по проекта се приемат в срок до 06.03.2019 г., 17:00 часа в Центъра за административно обслужване и информация в Община Угърчин, пл.“Свобода“ №1 и на електронен адрес: obshtina@ugarchin.com.

Уведомление Изх.№479/04.02.2019 г.

Проект на Наредба за изменение на Наредбата за реда и условията за установяване на жилищни нужди за настаняване под наем и разпореждане с жилищата от общинския жилищен фонд

Мотиви към Проект на Наредба за изменение на Наредбата за реда и условията за установяване на жилищни нужди за настаняване под наем и разпореждане с жилищата от общинския жилищен фонд

Наредба за реда и условията за установяване на жилищни нужди за настаняване под наем и разпореждане с жилищата от общинския жилищен фонд с нанесени предлаганите изменения

Потърсете в сайта
Анкета
Ползвали ли сте услугите на Центъра за административно обслужване и информация в Община Угърчин?
ЗЕЛЕН ТЕЛЕФОН

Сигнали за замърсяване на околната среда можете да подавате на телефони:

Общината: (069)31 27 70
РИОСВ: (064) 806 951
или на-mail:didi_eco@mail.bg