Новини
ПОКАНА ЗА ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ ОТЧЕТ НА БЮДЖЕТ 2017 г.
16.04.2018

На основание чл. 140, ал.1 и ал.4  от Закона за публичните финанси, чл. 44 от Наредбата за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местните дейности за следващите три години, за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на Община Угърчин на 24.04.2017 г. /вторник/  от 11,00 часа в заседателната зала на Общински съвет Угърчин, ще бъде проведено публично обсъждане на годишния отчет за изпълнението на бюджета на общината за 2017 година.

Водени от убеждението, че както разработването и приемането, така и отчитането на общинския бюджет трябва да бъдат с активното участие на цялата ни общественост, Ви очакваме и се надяваме на дискусия.


Становища по годишния отчет за изпълнение и приключване на бюджета може да подавате  до 17,00 часа на 23 април 2018 година в Информационен център на Община Угърчин  или на електронен адрес:obshtina@ugarchin.com


С материалите по отчета на бюджета може да се запознаете ТУК

Потърсете в сайта
Анкета
Ползвали ли сте услугите на Центъра за административно обслужване и информация в Община Угърчин?
ЗЕЛЕН ТЕЛЕФОН

Сигнали за замърсяване на околната среда можете да подавате на телефони:

Общината: (069)31 27 70
РИОСВ: (064) 806 951
или на-mail:didi_eco@mail.bg