Възлагани по ЗОП - 2015 г.

ЗОП-2015-04/17.09.2015г.(поръчка №00340-2015-0004)
19.02.2016
Възложител: Община Угърчин
Процедура: открита процедура по ЗОП(Статус: възложена)
Наименование: "Зимно поддържане и снегопочистване на общински пътища в община Угърчин за зимния експлоатационен сезон 2015-2016г."

ЗОП-2015-03/01.09.2015г.(поръчка № 00340-2015-0003)
01.09.2015
Възложител: Община Угърчин
Процедура: договаряне без обявление по ЗОП(Статус: изпълнена)
Наименование: Избор на изпълнител за повторение на СМР - Ремонт общински пътища в община Угърчин -2015

ЗОП-2015-02/10.07.2015г.(поръчка №00340-2015-0002)
10.07.2015
Възложител: Община Угърчин
Процедура: открита процедура по ЗОП(Статус: затворена)
Наименование: "Изработване на Общ устройствен план на община Угърчин"

ЗОП-2015-01/09.04.2015г.(поръчка №00340-2015-0001)
09.04.2015
Възложител: Община Угърчин
Процедура: открита процедура по ЗОП(Статус: изпълнена)
Наименование: Избор на изпълнител на СМР - Ремонт общински пътища в община Угърчин - 2015

Потърсете в сайта
Анкета
Ползвали ли сте услугите на Центъра за административно обслужване и информация в Община Угърчин?
ЗЕЛЕН ТЕЛЕФОН

Сигнали за замърсяване на околната среда можете да подавате на телефони:

Общината: (069)31 27 70
РИОСВ: (064) 806 951
или на-mail:didi_eco@mail.bg