Възлагани по ЗОП - 2014 г.

ЗОП-2014-02/23.10.2014г. (поръчка №00340-2014-0010 в АОП)
23.10.2014
Възложител: Община Угърчин
Процедура: открита процедура по ЗОП(Статус: възложена)
Наименование: Организация и провеждане на обучения по проект "Повишаване квалификациите на служителите в община Угърчин"

ЗОП-2014-01/03.10.2014г. (поръчка №00340-2014-0009 в АОП)
03.10.2014
Възложител: Община Угърчин
Процедура: открита процедура по ЗОП(Статус: изпълнена)
Наименование: "Зимно поддържане и снегопочистване на общински пътища в община Угърчин за зимния експлоатационен сезон 2014-2015г."

Потърсете в сайта
Анкета
Ползвали ли сте услугите на Центъра за административно обслужване и информация в Община Угърчин?
ЗЕЛЕН ТЕЛЕФОН

Сигнали за замърсяване на околната среда можете да подавате на телефони:

Общината: (069)31 27 70
РИОСВ: (064) 806 951
или на-mail:didi_eco@mail.bg