Новини
ОБЯВА OT ВОЕННО ОКРЪЖИЕ  II СТЕПЕН – ЛОВЕЧ
17.09.2020
ОФИС ЗА  ВОЕНЕН ОТЧЕТ В ОБЩИНА УГЪРЧИНСъс  заповед
 № ОХ- 718/03.09.2020г. на Министъра на отбраната на Република България

са обявени   2 / две / ВАКАНТНИ ОФИЦЕРСКИ ДЛЪЖНОСТИ В СУХОПЪТНИТЕ ВОЙСКИ – ГАРНИЗОНИ КАРЛОВО И КАЗАНЛЪК,  ЗА ПРИЕМАНЕ НА ВОЕННА СЛУЖБА НА ЛИЦА, ЗАВЪРШИЛИ ГРАЖДАНСКИ ВИСШИ УЧИЛИЩА В СТРАНАТА И В ЧУЖБИНА, които следва да се заемат след провеждане на конкурс. Кандидатите да не са по- възрастни от 40 години, а лицата отговарящи на условията на  чл.141 ал.6 от ЗОВС на РБ не  по-възрастни от 50 години  за упражнилите право на пенсия, и  53 за неупражнилите право на пенсия.

 Срок за подаване на заявления във Военно окръжие ІІ степен-Ловеч-16.10.2020г.   

 

Информация за длъжностите, необходимите  документи и условията  кандидатстване може да се получи от: ВОЕННО ОКРЪЖИЕ ІІ СТЕПЕН – ЛОВЕЧ ул. „Д-р Съйко Съев” № 31 тел.068/ 603 973 ; 0886 558 614,     

          ОФИСА ЗА ВОЕНЕН ОТЧЕТ– ОБЩИНА УГЪРЧИН тел.0889097320  и  в интернет-страниците  

                       на   МИНИСТЕРСТВО НА ОТБРАНАТА  и ЦЕНТРАЛНО ВОЕННО ОКРЪЖИЕ.

Потърсете в сайта
Анкета
Ползвали ли сте услугите на Центъра за административно обслужване и информация в Община Угърчин?
ЗЕЛЕН ТЕЛЕФОН

Сигнали за замърсяване на околната среда можете да подавате на телефони:

Общината: (069)31 27 70
РИОСВ: (064) 806 951
или на-mail:didi_eco@mail.bg