Околна среда
1. ЗЕЛЕНА СИСТЕМА
1.1. Документи
Наредба за изграждане и опазване на зелената система на територията на Община Угърчин (по чл. 62, ал. 10 на ЗУТ)

1.2. Лечебни растения
Предварителен проект на ресурсите и възможностите за ползване на Лечебни растения от територията на Община Угърчин, област Ловеч

2. ЧИСТОТА
2.1. Заповед за определяне границите на районите и вида на предлаганите услуги по чл.62 от ЗМДТ в съответните населени места и честота на сметосъбиране и сметоизвозване за гр.Угърчин и 10-те населени места на Община Угърчин през 2018 г.
Заповед №114/19.10.2017 г.

2.2. График почистване

Графици за почистване по години


3. РЕГИОНАЛНО СДРУЖЕНИЕ ЗА УПРАЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ
3.1 Протоколи от общото събрание
Потърсете в сайта
Анкета
Ползвали ли сте услугите на Центъра за административно обслужване и информация в Община Угърчин?
Да
Не
ЗЕЛЕН ТЕЛЕФОН

Сигнали за замърсяване на околната среда можете да подавате на телефони:

Общината: (069)31 27 70
РИОСВ: (064) 806 951
или на-mail:didi_eco@mail.bg