Новини

Областна дирекция "Земеделие" гр.Ловеч
09.08.2018
На основание чл.3, ал.4 от Устройствения правилник на Областните дирекции "Земеделие", чл.37в, ал.1 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи и чл.72б, ал.1 от ППЗСПЗЗ със Заповед №РД-04-190/30.07.2018 г. на Директора на ОД "Земеделие" Ловеч са определени състави на комисии по землища на Община Угърчин със задача: да ръководят сключване на споразумения между собственици и/или ползватели за създаване на масиви  за ползване на земеделски земи за стопанската 2018/2019 година.Заповед № РД-04-190/30.07.2018 г. и график за сключване на споразумения по чл.37в, ал.1 от ЗСПЗЗ за стопанската 2018/2019 г.

Военно окръжие II степен-Ловеч
09.08.2018
ОФИС ЗА ВОДЕНЕ НА ВОЕНЕН ОТЧЕТ В ОБЩИНА УГЪРЧИНО Б Я В А Със заповед № ОХ- 637/03.08.2018г. на Министъра на отбраната на Република България са обявени  36 /ТРИДЕСЕТ И ШЕСТ/ вакантни длъжности за лекари , изискващи военно звание ,,капитан“  и  8 /ОСЕМ/ вакантни длъжности за медицински сестри и санитарни инструктори изискващи военно звание ,,старши сержант” във Военномедицинска академия , за приемане на военна служба на лица завършили граждански средни или висши училища в страната и в чужбина. Длъжностите се заемат след провеждане на  конкурс. Кандидатите за вакантните длъжности да не са по-възрастни от 40 години за длъжности за офицери и 33...

ОБЯВА
03.08.2018
Уведомяваме Ви, че ХИДРОСТРОЙ БЪЛГАРИЯ ЕООД има следното инвестиционно предложение: Извършване на дейности по предварително третиране и оползотворяване на строителни отпадъци в обекти, разположени на територията на области Плевен и Ловеч.С пълния текст на предложението можете да се запознаете тук

ОБЯВА ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ
01.08.2018
"БУЛГАРТРАНСГАЗ" ЕАД на основание чл.97, ал.4 във връзка с чл.81, ал.1, т.2 от Закона за опазване на околната среда уведомява всички заинтересувани физически и юридически лица, че са организирани срещи за обществено обсъждане на доклад за оценка на въздействието на околната среда (ОВОС) с всички приложения към него за инвестиционно предложение: "Подмяна на преносен (магистрален) газопровод в участъка " ОС БЕГЛЕЖ- КВ ДЕРМАНЦИ- КВ БАТУЛЦИ -КВ КАЛУГЕРОВО"С пълния текст на обявата може да се запознаете тук

ПОКАНА ЗА ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ ОТЧЕТ НА БЮДЖЕТ 2017 г.
16.04.2018
На основание чл. 140, ал.1 и ал.4  от Закона за публичните финанси, чл. 44 от Наредбата за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местните дейности за следващите три години, за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на Община Угърчин на 24.04.2017 г. /вторник/  от 11,00 часа в заседателната зала на Общински съвет Угърчин, ще бъде проведено публично обсъждане на годишния отчет за изпълнението на бюджета на общината за 2017 година. Водени от убеждението, че както разработването и приемането, така и отчитането на общинския бюджет трябва да бъдат с активното участие на цялата ни общественост, Ви очакваме и...

Великденски поздрав на кмета на Община Угърчин
05.04.2018
Скъпи съграждани, Имам удоволствието да ви поздравя с настъпването на най-светлия християнски празник Възкресение Христово. Целият православен свят почита Великия ден и всеки християнин преживява Възкресението лично и дълбоко в себе си, с молитва за здраве, доброта и спасение. Обръщам се към вас с най-искрени пожелания за здраве и любов, радост и благополучие. В полунощ срещу Великден всеки от нас ще изрече своята съкровена молитва за здраве и  спасение и ще потърси Божието благоволение за най-обичаните си хора. Нека заедно, с разум и воля, с постоянство и вяра да работим за един по-добър свят и за едно по-добро бъдеще за нас и нашите деца.   ЧЕСТИТ ПРАЗНИК! СТАНИМИР...

Потърсете в сайта
Анкета
Ползвали ли сте услугите на Центъра за административно обслужване и информация в Община Угърчин?
ЗЕЛЕН ТЕЛЕФОН

Сигнали за замърсяване на околната среда можете да подавате на телефони:

Общината: (069)31 27 70
РИОСВ: (064) 806 951
или на-mail:didi_eco@mail.bg