Новини

Военно окръжие II степен-Ловеч
18.06.2018
ОФИС ЗА ВОДЕНЕ НА ВОЕНЕН ОТЧЕТ В ОБЩИНА УГЪРЧИНО Б Я В А       Със заповед № ОХ- 391/08.05.2018г. на Министъра на отбраната на Република България са обявени  14 /ЧЕТИРИНАДЕСЕТ/ вакантни длъжности за военни оркестранти за  приемане на военна служба на лица,завършили граждански средни или висши  училища в страната и в чужбина във, военни оркестри на Националната гвардейска част, Сухопътните войски и Военновъздушните сили. Длъжностите се заемат след провеждане на  конкурс .Кандидатите за вакантните длъжности е необходимо да отговарят на изискванията на чл.141, от ЗОВСРБ.   Срок за подаване на заявленията във Военно окръжие ІІ степен –Ловеч 27.07.2018г.   Информация за необходимите  документи, условията и...

ПОКАНА ЗА ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ ОТЧЕТ НА БЮДЖЕТ 2017 г.
16.04.2018
На основание чл. 140, ал.1 и ал.4  от Закона за публичните финанси, чл. 44 от Наредбата за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местните дейности за следващите три години, за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на Община Угърчин на 24.04.2017 г. /вторник/  от 11,00 часа в заседателната зала на Общински съвет Угърчин, ще бъде проведено публично обсъждане на годишния отчет за изпълнението на бюджета на общината за 2017 година. Водени от убеждението, че както разработването и приемането, така и отчитането на общинския бюджет трябва да бъдат с активното участие на цялата ни общественост, Ви очакваме и...

Великденски поздрав на кмета на Община Угърчин
05.04.2018
Скъпи съграждани, Имам удоволствието да ви поздравя с настъпването на най-светлия християнски празник Възкресение Христово. Целият православен свят почита Великия ден и всеки християнин преживява Възкресението лично и дълбоко в себе си, с молитва за здраве, доброта и спасение. Обръщам се към вас с най-искрени пожелания за здраве и любов, радост и благополучие. В полунощ срещу Великден всеки от нас ще изрече своята съкровена молитва за здраве и  спасение и ще потърси Божието благоволение за най-обичаните си хора. Нека заедно, с разум и воля, с постоянство и вяра да работим за един по-добър свят и за едно по-добро бъдеще за нас и нашите деца.   ЧЕСТИТ ПРАЗНИК! СТАНИМИР...

ОБЯВА -"МИГ -ТРОЯН, АПРИЛЦИ, УГЪРЧИН"
02.04.2018
МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА - ТРОЯН, АПРИЛЦИ, УГЪРЧИН открива процедура за подбор на проектни предложения за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG BG06RDNP001-19.004 „МИГ Троян, Априлци, Угърчин_66_ 1_М 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове  малка по мащаби инфраструктура”.С пълния текст на обявата може да се запознаете тук

Обявление по реда на чл.26, ал.3 от Закона за нормативните актове
08.03.2018
         Изготвен е проект за изменение и допълнение на Наредбата за опазване на околната среда и управление на отпадъците на територията на Община Угърчин, приета с Решение № 700/28.01.2014 г. изменена и допълнена с Решение №363/29.08.2017г., Протокол № 24/29.08.2017г. на Общински съвет Угърчин.          Във връзка с чл. 26, ал. 3 от Закона за нормативните актове, отразяващ задължението на вносителя за публикуване на проекта за приемане на нормативен акт с цел информиране на населението и прозрачност в действията на институциите, настоящият проект е публикуван на интернет страницата на Община Угърчин – http://ugarchin.bg/ на 08.03.2018 г. В срок от  30 дни, считано...

Съобщение
27.02.2018
Със Заповед №230 от 26.02.2018 г. на Кмета на Община Угърчин, поради лошата метериологична обстановка са обявени за неучебни дните 27 и 28 февруари 2018 г. Заповед №230 от 26.02.2018 г.

Потърсете в сайта
Анкета
Ползвали ли сте услугите на Центъра за административно обслужване и информация в Община Угърчин?
Да
Не
ЗЕЛЕН ТЕЛЕФОН

Сигнали за замърсяване на околната среда можете да подавате на телефони:

Общината: (069)31 27 70
РИОСВ: (064) 806 951
или на-mail:didi_eco@mail.bg