Новини

СЪОБЩЕНИЕ ДО ВСИЧКИ ГРАЖДАНИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА УГЪРЧИН
13.06.2019
Със Заповед №137/07.06.2019 г. на кмета на Община Угърчин на основание чл. 44, ал. 2 от ЗМСМА, във връзка с чл.42, ал.1, т.3 и чл. 62 от Закона за лечебните растения, и чл. 19, ал.5, т. 6 от Наредбата за опазване на околната среда и управление на отпадъците на територията на Община Угърчин се забранява брането на липов цвят без издадено актуално Позволително за ползване на лечебни растения от насаждения и единични дървета в паркове, зелени площи, градинки, междублокови пространства, сервитутите на пътните артерии, алеите и други площи общинска собственост на територията на Община Угърчин и също така се забранява кастренето, чупенето,...

Военно окръжие II степен-Ловеч
05.06.2019
ОФИС ЗА ВОДЕНЕ НА ВОЕНЕН ОТЧЕТ - ОБЩИНА УГЪРЧИН      О Б Я В А Със заповед  №ОХ-499/29.05.2019г. на Министъра на отбраната на Република България са обявени   2  / две /  вакантни   длъжности  за воЙНИЦИ, за  приемане  на военна служба  на български граждани,  завършили  граждански   средни  или  висши  училища в  страната и  в чужбина в  Централния артилерийски технически изпитателен полигон – Стара Загора след провеждане на конкурс.               Кандидатите да не са по-възрастни от 28 години, а лицата  отговарящи на изискванията на чл. 141, ал. 6 от ЗОВСРБ не по възрастни от 41 години.         Срок за подаване на заявления във Военно окръжие ІІ...

СЪОБЩЕНИЕ ДО СОБСТВЕНИЦИ НА ЖИВОТНОВЪДНИ ОБЕКТИ - ПЧЕЛИНИ
27.05.2019
С Ъ О Б Щ Е Н И Е На 27.05.2019 г. ще се проведе третиране с хербицид срещу плевели на гробищните паркове на територията на гр.Угърчин и с. Микре с продукт за растителна защита/препарат – Раундъп класик про, при разходна норма 0,800 л/дка. АКТИВНО ВЕЩЕСТВО: Глифозат 360 г/л , наличен като 441 г/л (35.3 % w/w) от калиевата сол на глифозат, САS № 70901-12-1. Разрешен за употреба в Република България с протокол на МЗХ, БАБХ за одобряване на продукти за растителна защита под № РД 11-1514/02.10.2015 г. Удостоверение за разрешаване № 01340- ПРЗ, издание 1/19.10.2015 г Препаратът е закупен от Агропал ООД.

СЪОБЩЕНИЕ ДО СОБСТВЕНИЦИ НА ЖИВОТНОВЪДНИ ОБЕКТИ - ПЧЕЛИНИ
17.05.2019
С Ъ О Б Щ Е Н И Е                  Община Угърчин уведомява всички собственици на животновъдни обекти – пчелини, че в Общинска администрация Угърчин са постъпили Уведомителни писма за третиране на площи с наземна техника, от фирма „Агролеспром комерс“ ЕООД, както следва:     от 20.05.2019год. до 22.05.2019 год. от 08.00 часа до 19.00 часа ще се извърши третиране на /култури/ пшеница, с  препарат/продукт – Терано – 50мл./дка,- Фунгицид, Зоксис -80мл/дка-Фунгицид , Витафер микро – 100мл/дка – Листен тор, в землището на с. Сопот, общ. Угърчин, в местностите: „Асанково “, „Дурчевото ”, „Каменити дол”, „Галотското”, „Красна” , „Куковец”, „Драганчовица”, „Калника - 2”;   от 20.05.2019год....

СЪОБЩЕНИЕ ДО СОБСТВЕНИЦИ НА ЖИВОТНОВЪДНИ ОБЕКТИ - ПЧЕЛИНИ
17.05.2019
С Ъ О Б Щ Е Н И Е                  Община Угърчин уведомява всички собственици на животновъдни обекти – пчелини, че в Общинска администрация Угърчин е постъпило Уведомително писмо за третиране на площи с наземна техника, от фирма „Мичев“ ЕООД, както следва:     от 20.05.2019год. до 21.05.2019 год. от 08.00 часа до 19.00 часа ще се извърши третиране на /култури/ пшеница, с  препарат/продукт – Терано – 50мл./дка,- Фунгицид, Зоксис -50мл/дка-Фунгицид , Витафер микро – 100мл/дка – Листен тор, в землището на с. Сопот, общ. Угърчин, в местностите: „Красна“, „Драганчовица”, „Риждювица”, „Подлива”, „Уманака” и „Темлянска площ”             За организиране и провеждане на третирането отговаря лицето:...

СЪОБЩЕНИЕ ДО СОБСТВЕНИЦИ НА ЖИВОТНОВЪДНИ ОБЕКТИ - ПЧЕЛИНИ
17.05.2019
С Ъ О Б Щ Е Н И Е   Община Угърчин уведомява всички собственици на животновъдни обекти – пчелини, че в Общинска администрация Угърчин е постъпило Уведомително писмо за третиране на площи, от фирма ДП „НКЖИ“ под.Електроразпределение РП Енергосекция Горна Оряховица, както следва:     -  От 20.05.2019 г. до 21.05.2019 г. от 08:00 часа до 17:00 часа ще  се извърши третиране на терена около стълбовете от контактната мрежа в сервитута / разстояние шест метра от главна релса от двете страни/по ЖП линия София – Варна – участък Плевен Запад – Пордим, с продукт за растителна защита/препарат – НАСА 360 СЛ, карантинен срок 30...

Потърсете в сайта
Анкета
Ползвали ли сте услугите на Центъра за административно обслужване и информация в Община Угърчин?
ЗЕЛЕН ТЕЛЕФОН

Сигнали за замърсяване на околната среда можете да подавате на телефони:

Общината: (069)31 27 70
РИОСВ: (064) 806 951
или на-mail:didi_eco@mail.bg