Новини

ПОКАНА ЗА ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ ОТЧЕТ НА БЮДЖЕТ 2017 г.
16.04.2018
На основание чл. 140, ал.1 и ал.4  от Закона за публичните финанси, чл. 44 от Наредбата за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местните дейности за следващите три години, за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на Община Угърчин на 24.04.2017 г. /вторник/  от 11,00 часа в заседателната зала на Общински съвет Угърчин, ще бъде проведено публично обсъждане на годишния отчет за изпълнението на бюджета на общината за 2017 година. Водени от убеждението, че както разработването и приемането, така и отчитането на общинския бюджет трябва да бъдат с активното участие на цялата ни общественост, Ви очакваме и...

Великденски поздрав на кмета на Община Угърчин
05.04.2018
Скъпи съграждани, Имам удоволствието да ви поздравя с настъпването на най-светлия християнски празник Възкресение Христово. Целият православен свят почита Великия ден и всеки християнин преживява Възкресението лично и дълбоко в себе си, с молитва за здраве, доброта и спасение. Обръщам се към вас с най-искрени пожелания за здраве и любов, радост и благополучие. В полунощ срещу Великден всеки от нас ще изрече своята съкровена молитва за здраве и  спасение и ще потърси Божието благоволение за най-обичаните си хора. Нека заедно, с разум и воля, с постоянство и вяра да работим за един по-добър свят и за едно по-добро бъдеще за нас и нашите деца.   ЧЕСТИТ ПРАЗНИК! СТАНИМИР...

ОБЯВА -"МИГ -ТРОЯН, АПРИЛЦИ, УГЪРЧИН"
02.04.2018
МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА - ТРОЯН, АПРИЛЦИ, УГЪРЧИН открива процедура за подбор на проектни предложения за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG BG06RDNP001-19.004 „МИГ Троян, Априлци, Угърчин_66_ 1_М 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове  малка по мащаби инфраструктура”.С пълния текст на обявата може да се запознаете тук

Военно окръжие II степен-Ловеч
26.03.2018
ОФИС ЗА ВОДЕНЕ НА ВОЕНЕН ОТЧЕТ В ОБЩИНА УГЪРЧИНО Б Я В А       Със заповед № ОХ- 211/12.03.2018г. на Министъра на отбраната на Република България са обявени         46 вакантни длъжности за приемане на военна служба на лица, завършили граждански средни или висши училища в страната и в чужбина   във военни формирования в гарнизоните София , Копривщица и Сливен към Стационарната комуникационна и информационна система   . Във Военно окръжие II степен – Ловеч се подава заявление по образец с приложени към него документи . Кандидатите трябва да имат средно или по- високо образование по специалността по  която кандидатстват , да не...

Обявление по реда на чл.26, ал.3 от Закона за нормативните актове
08.03.2018
         Изготвен е проект за изменение и допълнение на Наредбата за опазване на околната среда и управление на отпадъците на територията на Община Угърчин, приета с Решение № 700/28.01.2014 г. изменена и допълнена с Решение №363/29.08.2017г., Протокол № 24/29.08.2017г. на Общински съвет Угърчин.          Във връзка с чл. 26, ал. 3 от Закона за нормативните актове, отразяващ задължението на вносителя за публикуване на проекта за приемане на нормативен акт с цел информиране на населението и прозрачност в действията на институциите, настоящият проект е публикуван на интернет страницата на Община Угърчин – http://ugarchin.bg/ на 08.03.2018 г. В срок от  30 дни, считано...

Съобщение
27.02.2018
Със Заповед №230 от 26.02.2018 г. на Кмета на Община Угърчин, поради лошата метериологична обстановка са обявени за неучебни дните 27 и 28 февруари 2018 г. Заповед №230 от 26.02.2018 г.

Потърсете в сайта
Анкета
Ползвали ли сте услугите на Центъра за административно обслужване и информация в Община Угърчин?
Да
Не
ЗЕЛЕН ТЕЛЕФОН

Сигнали за замърсяване на околната среда можете да подавате на телефони:

Общината: (069)31 27 70
РИОСВ: (064) 806 951
или на-mail:didi_eco@mail.bg