Новини
С Ъ О Б Щ Е Н И Е
29.08.2019

Община Угърчин уведомява гражданите, че от 27.08.2019 год. до 09.09.2019 год. включително, обявява прием на З А Я В Л Е Н И Е   -         Д Е К Л А Р А Ц И Я  на физически лица желаещи да добият дървесина по ценоразпис от общинска горска територия. Общото количество дървесина, което членовете на едно домакинство могат да добият за една календарна година, е до 5 кубически метра. Желаещите подават  З А Я В Л Е Н И Е -  Д Е К Л А Р А Ц И Я по образец, в административния офис на общината и трябва да отговарят на следните условия:

 

  1. Да не са собственици или наследници на гори.
  2. В последните 5 години да не са продавали гори , в качеството на собственици/наследници.
  3. Да не са получавали целева помощ за твърдо гориво за отоплителния сезон 2019/2020 год. при МТСП.
  4. Да не са подавали заявление други членове от домакинството.


    За неверни декларирани обстоятелства,подписалият декларацията носи наказателна отговорност по чл.313 от НК.


Образец на ЗАЯВЛЕНИЕ - ДЕКЛАРАЦИЯ 

Потърсете в сайта
Анкета
Ползвали ли сте услугите на Центъра за административно обслужване и информация в Община Угърчин?
ЗЕЛЕН ТЕЛЕФОН

Сигнали за замърсяване на околната среда можете да подавате на телефони:

Общината: (069)31 27 70
РИОСВ: (064) 806 951
или на-mail:didi_eco@mail.bg