Новини
Обявление на основание чл.26, ал.2 и чл.28 от ЗНА
25.08.2019

На основание чл.26, ал.2 и чл.28 от Закона за нормативните актове на интернет страницата на Община Угърчин и на информационното табло в сградата на общинската администрация е публикуван Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба  № 1 за поддържане и опазване на обществения ред, чистотата и  общественото имущество на  територията  на Община Угърчин. (приета с Решение № 133 от 29 май 2008 г. на Общински съвет Угърчин., изменена и допълнена с Решение №61 по протокол №5 от 26.02.2016 г., изменена и допълнена с Решение №264 по протокол №18 от 28.02.2017 г., изменена и допълнена с Решение №300 по протокол №20 от 27.04.2017 г.  )

    Проектът е публикуван на интернет страницата на Община Угърчин на 25.08.2019 г.

    Предложения и становища по проекта се приемат в срок до 25.09.2019 г., 17:00 часа в Центъра за административно обслужване и информация в Община Угърчин, пл.“Свобода“ №1 и на електронен адрес: obshtina@ugarchin.com.

Уведомление Изх.№4224/25.08.2019 г.


Проект на Наредба  № 1 за поддържане и опазване на обществения ред, чистотата и  общественото имущество на  територията  на Община Угърчин.Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба  № 1 за поддържане и опазване на обществения ред, чистотата и  общественото имущество на  територията  на Община Угърчин.Мотиви към наредбата

 

Потърсете в сайта
Анкета
Ползвали ли сте услугите на Центъра за административно обслужване и информация в Община Угърчин?
ЗЕЛЕН ТЕЛЕФОН

Сигнали за замърсяване на околната среда можете да подавате на телефони:

Общината: (069)31 27 70
РИОСВ: (064) 806 951
или на-mail:didi_eco@mail.bg