Новини
СЪОБЩЕНИЕ ДО СОБСТВЕНИЦИ НА ЖИВОТНОВЪДНИ ОБЕКТИ - ПЧЕЛИНИ
27.05.2019

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

На 27.05.2019 г. ще се проведе третиране с хербицид срещу плевели на гробищните паркове на територията на гр.Угърчин и с. Микре с продукт за растителна защита/препарат – Раундъп класик про, при разходна норма 0,800 л/дка.

АКТИВНО ВЕЩЕСТВО: Глифозат 360 г/л , наличен като 441 г/л (35.3 % w/w) от калиевата сол на глифозат, САS № 70901-12-1.

Разрешен за употреба в Република България с протокол на МЗХ, БАБХ за одобряване на продукти за растителна защита под № РД 11-1514/02.10.2015 г. Удостоверение за разрешаване № 01340- ПРЗ, издание 1/19.10.2015 г

Препаратът е закупен от Агропал ООД.

Потърсете в сайта
Анкета
Ползвали ли сте услугите на Центъра за административно обслужване и информация в Община Угърчин?
ЗЕЛЕН ТЕЛЕФОН

Сигнали за замърсяване на околната среда можете да подавате на телефони:

Общината: (069)31 27 70
РИОСВ: (064) 806 951
или на-mail:didi_eco@mail.bg