Новини
СЪОБЩЕНИЕ ДО СОБСТВЕНИЦИ НА ЖИВОТНОВЪДНИ ОБЕКТИ - ПЧЕЛИНИ
17.05.2019

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

 

Община Угърчин уведомява всички собственици на животновъдни обекти – пчелини, че в Общинска администрация Угърчин е постъпило Уведомително писмо за третиране на площи, от фирма ДП „НКЖИ“ под.Електроразпределение РП Енергосекция Горна Оряховица, както следва:

 

 

-  От 20.05.2019 г. до 21.05.2019 г. от 08:00 часа до 17:00 часа ще  се извърши третиране на терена около стълбовете от контактната мрежа в сервитута / разстояние шест метра от главна релса от двете страни/по ЖП линия София – Варна – участък Плевен Запад – Пордим, с продукт за растителна защита/препарат – НАСА 360 СЛ, карантинен срок 30 дни, доза 4% разтвор.

 

Третирането се извършва срещу вредител – Едногодишни и многогодишни житни и широколистни плевели.

 

Продуктът не е токсичен за пчели и риби!

 

За организиране и провеждане на третирането отговаря лицето: инж.Димитър Маринов Велев, тел. за контакти: 0889 807 810.

Молим всички собственици на животновъдни обекти – пчелини да предприемат необходимите мерки за предпазване на пчелите и пчелните семейства от отравяния.

Потърсете в сайта
Анкета
Ползвали ли сте услугите на Центъра за административно обслужване и информация в Община Угърчин?
ЗЕЛЕН ТЕЛЕФОН

Сигнали за замърсяване на околната среда можете да подавате на телефони:

Общината: (069)31 27 70
РИОСВ: (064) 806 951
или на-mail:didi_eco@mail.bg