Новини
Обявление по чл.26, ал.3 от ЗНА
25.04.2019

         На основание чл.26, ал.2 и чл.28 от Закона за нормативните актове на интернет страницата на Община Угърчин и на информационното табло в сградата на общинската администрация е публикуван Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за управление на общинските горски територии, собственост на община Угърчин (Приета с решение № 270/25.09.2012 г. на Общински съвет – Угърчин).

    Проектът е публикуван на интернет страницата на Община Угърчин на 25.04.2019 г.

    Предложения и становища по проекта се приемат в срок до 25.05.2019 г., 17:00 часа в Центъра за административно обслужване и информация в Община Угърчин, пл.“Свобода“ №1 и на електронен адрес: obshtina@ugarchin.com.

Уведомление изх.№ 2224/25.04.2019 г.

Мотиви към Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за управление на общинските горски територии, собственост на Община Угърчин

Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за управление  на общински горски територии собственост на община Угърчин 

Наредба за управление на общински горски територии собственост на Община Угърчин с нанесени предлаганите изменения и допълнения

Потърсете в сайта
Анкета
Ползвали ли сте услугите на Центъра за административно обслужване и информация в Община Угърчин?
ЗЕЛЕН ТЕЛЕФОН

Сигнали за замърсяване на околната среда можете да подавате на телефони:

Общината: (069)31 27 70
РИОСВ: (064) 806 951
или на-mail:didi_eco@mail.bg