Новини
Покана за публично обсъждане отчета за изпълнение на бюджет 2018 г.
01.04.2019

На основание чл. 140, ал.1 и ал.4  от Закона за публичните финанси, чл. 44 от Наредбата за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местните дейности за следващите три години, за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на община Угърчин на 09.04.2019 г. /вторник/ от 11,00 часа в заседателната зала на Общински съвет Угърчин, ще бъде проведено публично обсъждане на годишния отчет за изпълнението на бюджета на общината за 2018 година.

Водени от убеждението, че както разработването и приемането, така и отчитането на общинския бюджет трябва да бъдат с активното участие на цялата ни общественост, Ви очакваме и се надяваме на дискусия.


Становища по годишния отчет за изпълнение и приключване на бюджета може да подавате до 17,00 часа на 08 април 2019 година в Информационен център на община Угърчин или на електронен адрес:obshtina@ugarchin.com

Доклад за изпълнението на бюджета на община Угърчин за 2018 г.


Приложение № 1 до № 12 - Отчет на приходите и разходите


Приложение № 13 – Отчет на капиталовите разходи


Приложение № 14 – Отчет за разходите по проекти на ЕС

Потърсете в сайта
Анкета
Ползвали ли сте услугите на Центъра за административно обслужване и информация в Община Угърчин?
ЗЕЛЕН ТЕЛЕФОН

Сигнали за замърсяване на околната среда можете да подавате на телефони:

Общината: (069)31 27 70
РИОСВ: (064) 806 951
или на-mail:didi_eco@mail.bg