Новини
Покана за публично обсъждане на бюджет 2019 г.
09.01.2019

                    Кметът на Община Угърчин  отправя покана за участие в обществено обсъждане на:

                    Проекта на Бюджет на Община Угърчин за 2019 година

            

                   Уважаеми съграждани,

                

            Предстои приемането на бюджета на Община Угърчин за 2019 г. По традиция това става след обществено обсъждане с местната общност. Водени от убеждението, че разработването и приемането на общинския бюджет са част от най-важните решения за бъдещето, искаме да дадем възможност за информираност и реално участие на населението при определяне на местните потребности, приоритети и реда за осигуряването им.

           Обсъждането ще се проведе на 16.01.2019 г./ сряда/  от 11.00  часа в заседателната зала на Общински съвет Угърчин.

           Проект на Бюджета на Община Угърчин за 2019 година е  публикуван на интернет страницата на общината www.ugarchin.bg и ще е на разположение  в Центъра за услуги и информация на гражданите в сградата на общината.

          Мнения, препоръки и предложения, свързани с Бюджет 2019 г. на Община Угърчин можете да отправяте  на електронния адрес: obshtina@ugarchin.com от датата на публикуване на поканата.

          За допълнителна информация, справки и въпроси  на тел. 06931 2121 вътрешен 104 и 106.

Покана изх.№ 128/09.01.2019 г.

Обяснителна записка с основните параметри на бюджет 2019 г.

Приложение №1 Рамка на Бюджет 2019 г.

Приложение №2 Приходи за местни дейности

Приложение №3 Разходи по бюджетни функции

Приложение №4 Капиталова програма 2019 г.

Потърсете в сайта
Анкета
Ползвали ли сте услугите на Центъра за административно обслужване и информация в Община Угърчин?
ЗЕЛЕН ТЕЛЕФОН

Сигнали за замърсяване на околната среда можете да подавате на телефони:

Общината: (069)31 27 70
РИОСВ: (064) 806 951
или на-mail:didi_eco@mail.bg