Новини
Обявление по чл.26, ал.3 от ЗНА
03.12.2018

На основание чл.26, ал.2 и чл.28 от Закона за нормативните актове на интернет страницата на Община Угърчин и на информационното табло в сградата на общинската администрация е публикуван Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба  за определяне размера на местните данъци на територията на Община Угърчин. Проектът е публикуван на интернет страницата на Община Угърчин на 03.12.2018 г.
Предложения и становища по проекта се приемат в срок до 02.01.2019 г., 17:00 часа в Центъра за административно обслужване и информация в Община Угърчин, пл.“Свобода“ №1 и на електронен адрес: obshtina@ugarchin.com.

Уведомление до заинтерисованите лица изх.№5963/03.12.2018 г.

Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за определяне на размера на местните данъци на територрията на Община Угърчин


Мотиви към проекта на наредба

Формуляр за частична предварителна оценка на въздействието

Потърсете в сайта
Анкета
Ползвали ли сте услугите на Центъра за административно обслужване и информация в Община Угърчин?
ЗЕЛЕН ТЕЛЕФОН

Сигнали за замърсяване на околната среда можете да подавате на телефони:

Общината: (069)31 27 70
РИОСВ: (064) 806 951
или на-mail:didi_eco@mail.bg