Новини
Военно окръжие II степен-Ловеч
20.03.2019
ОФИС ЗА ВОДЕНЕ НА ВОЕНЕН ОТЧЕТ - ОБЩИНА УГЪРЧИН     

О Б Я В А

Със заповед  №ОХ-253/11.03.2019г. на Министъра на отбраната на Република България

са обявени   100  /сто/  вакантни   длъжности  във  Военноморските  сили  за  приемане  на

военна  служба  на  лица,   завършили  граждански   средни  или  висши  училища в  страната

и  в  чужбина,  в гарнизоните   Варна и Бургас.

           Кандидатите за вакантните длъжности да отговарят на изискванията  на чл.141, ал. 1 и

ал. 6 от  Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България /ЗОВСРБ/.      

 

       Срок за подаване на заявления във Военно окръжие ІІ степен –Ловеч  25.04.2019г.

Информация за необходимите  документи, условията и реда за кандидатстване може да се получи от

ВОЕННО ОКРЪЖИЕ ІІ СТЕПЕН – ЛОВЕЧ

гр. Ловеч, ул. „Д-р Съйко Съев” № 31 тел.068/ 603 973 ; 0886 558 614 , в интернет-страниците на      

    Министерство на отбраната и Централно военно окръжиеО Б Я В А

Със заповед  №ОХ-176/15.02.2019г. на Министъра на отбраната на Република България

са обявени  185  / сто осемдесет и пет / вакантни  длъжности в Сухопътните войски  за

приемане  на  военна служба на лица , завършили  граждански   средни  или  висши училища в

страната  и  в  чужбина,  в гарнизоните   София,  Стара Загора, Карлово, Плевен,

            Благоевград, Сливен, Асеновград, Мусачево, Смолян, Пловдив .

     Кандидатите за вакантните длъжности да отговарят на изискванията  на чл.141 от ЗОВСРБ.    

 

       Срок за подаване на заявления във Военно окръжие ІІ степен –Ловеч  

  22.03.2019г.

Информация за необходимите  документи, условията и реда за кандидатстване може да се получи от

ВОЕННО ОКРЪЖИЕ ІІ СТЕПЕН – ЛОВЕЧ

гр. Ловеч, ул. „Д-р Съйко Съев” № 31 тел.068/ 603 973 ; 0886 558 614 , в интернет-страниците на      

   Министерство на отбраната и Централно военно окръжие


О Б Я В А

Със заповед  №ОХ-182/19.02.2019г. на Министъра на отбраната на Република България

             са обявени  длъжности за ПРИЕМАНЕ НА СЛУЖБА В  ДОБРОВОЛНИЯ  РЕЗЕРВ

                    НА БЪЛГАРСКИ ГРАЖДАНИ ОСВОБОДЕНИ ОТ ВОЕННА СЛУЖБА.  

               Срок за подаване на заявления във Военно окръжие ІІ степен –Ловеч  

       30.10.2019г.

Информация за необходимите  документи, условията и реда за кандидатстване може да се получи от

ВОЕННО ОКРЪЖИЕ ІІ СТЕПЕН – ЛОВЕЧ

гр. Ловеч, ул. „Д-р Съйко Съев” № 31 тел.068/ 603 973; 0886 558 614, в интернет-страниците на      

            Министерство на отбраната и Централно военно окръжие


О Б Я В А

Със заповеди
№ОХ-166/15.02.2019г. и №ОХ-175/15.02.2019г. на Министъра на отбраната

на  Република  България са обявени вакантни длъжности за офицери във Военно-географска

служба гарнизон София  и  Съвместно командване на силите - гарнизон Горна Оряховица,за

приемане на военна служба на лица  изпълнявали  военна служба  / кадрова военна служба /. 

Кандидатите за вакантните длъжности да отговарят на изискванията  на чл.141,ал.6 от ЗОВСРБ. 

 

   Срок за подаване на заявления във Военно окръжие ІІ степен –Ловеч 
  за Военно-географска служба-28.02.2019г.

              за Съвместното командване на силите-06.03.2019г.

 

Информация за необходимите  документи, условията и реда за кандидатстване може да се получи от

ВОЕННО ОКРЪЖИЕ ІІ СТЕПЕН – ЛОВЕЧ

гр. Ловеч, ул. „Д-р Съйко Съев” № 31 тел.068/ 603 973; 0886 558 614, в интернет-страниците на      

      Министерство на отбраната и Централно военно окръжие


О Б Я В А

Българските граждани без военна подготовка отговарящи на изискванията на чл.59 от Закона за резерва на въоръжените сили на Република България, желаещи да получат  НАЧАЛНА и СПЕЦИАЛНА ВОЕННА ПОДГОТОВКА могат да получат такава в организираните от Министерството на отбраната курсове през 2019г. както следва:

  1. Начална военна подготовка

- Единен център за начална подготовка-гр. Плевен от 11.03. - 05.04.2019г. и от 30.09.-25.10.2019г.

- НВУ,,В.Левски”-гр.В.Търново от 13.05.-07.06.2019г. , от 24.06.-19.07.2019г. и от 26.08.-20.09.2019г.

- ВВМУ,,Н.Й.Вапцаров”-гр.Варна от 15.07.-09.08.2019г.

  1. II. Специална военна подготовка

- НВУ,,В.Левски”-гр.В.Търново от 08.04.-19.04.2019г. , от 03.06.-14.06.2019г. и от 09.09.-20.09.2019г.

- ВВМУ,,Н.Й.Вапцаров”-гр.Варна от 12.08.-30.08.2019г.

 

   Информация за необходимите  документи, условията и реда за кандидатстване може да се получи от:

                  ВОЕННО ОКРЪЖИЕ ІІ СТЕПЕН – ЛОВЕЧ

      гр. Ловеч, ул. „Д-р Съйко Съев” № 31 тел.068/ 603 973; 0886 558 614, в интернет страниците на

                                             Министерството на отбраната и  Централното военно окръжие. 

 

О Б Я В А            

Със заповед на Министъра на отбраната на Република България 

МЗ № ОХ-16/08.01.2019г. са обявени места за прием на курсанти и военнослужещи във висшите военни училища и стипендианти за нуждите на Министерството на отбраната,за учебната 2019/2020 г.

Информация за необходимите  документи, условията и реда за кандидатстване може да се получи от: 

                     ВОЕННО ОКРЪЖИЕ ІІ СТЕПЕН – ЛОВЕЧ

             гр. Ловеч, ул. „Д-р Съйко Съев” № 31 тел.068/ 603 973 ; 0886 558 614 , в интернет страниците

                                       на Министерството на отбраната и  Централното военно окръжие. 

 

Потърсете в сайта
Анкета
Ползвали ли сте услугите на Центъра за административно обслужване и информация в Община Угърчин?
ЗЕЛЕН ТЕЛЕФОН

Сигнали за замърсяване на околната среда можете да подавате на телефони:

Общината: (069)31 27 70
РИОСВ: (064) 806 951
или на-mail:didi_eco@mail.bg