Новини
Военно окръжие II степен-Ловеч
31.10.2018
ОФИС ЗА ВОДЕНЕ НА ВОЕНЕН ОТЧЕТ - ОБЩИНА УГЪРЧИН     


О Б Я В А

Със заповед № ОХ- 895/02.11.2018г. на Министъра на отбраната на Република България е обявена

 1 /една/ вакантна  длъжност за приемане на военна служба на лице, завършило гражданско  висше училище в страната и в чужбина,  във военно формирование 24430-Троян към Военно-географска служба.

Длъжността се заема след провеждане на конкурс. Кандидатите за вакантната длъжност да отговарят на условията на чл.141,ал. 1 или ал.6 от ЗОВСРБ .

Срок за подаване на заявленията във Военно окръжие ІІ степен –Ловеч 21.12.2018г.

Информация за необходимите  документи, условията и реда за кандидатстване може да се получи от:

ВОЕННО ОКРЪЖИЕ ІІ СТЕПЕН – ЛОВЕЧ

гр. Ловеч, ул. „Д-р Съйко Съев” № 31 тел.068/ 603 973; 0886 558 614 , в интернет-страниците на

                                  Министерство на отбраната и  Централно военно окръжие . 


О Б Я В А

Със заповед № ОХ- 871/25.10.2018г. на Министъра на отбраната на Република България е обявена

 1 /една/ вакантна  длъжност за приемане на военна служба на лице, завършило гражданско  висше училище в страната и в чужбина,  във военно формирование 42130-Боровец.

Длъжността се заема след провеждане на конкурс. Кандидатите за вакантната длъжност да отговарят на условията на чл.141,ал. 1 или ал.6 от ЗОВСРБ .

Срок за подаване на заявленията във Военно окръжие ІІ степен –Ловеч 14.12.2018г.

Информация за необходимите  документи, условията и реда за кандидатстване може да се получи от:

ВОЕННО ОКРЪЖИЕ ІІ СТЕПЕН – ЛОВЕЧ

гр. Ловеч, ул. „Д-р Съйко Съев” № 31 тел.068/ 603 973; 0886 558 614 , в интернет-страниците на

                                  Министерство на отбраната и  Централно военно окръжие. О Б Я В А

    Със заповед № ОХ- 865/23.10.2018г.на Министъра на отбраната на Република България са обявени 9 /ДЕВЕТ/ вакантни офицерски  длъжности за приемане на военна служба на лица изпълнявали военна служба /кадрова военна служба/ в  Централно военно окръжие.

    Срок за подаване на заявленията във Военно окръжие ІІ степен –Ловеч 05.12.2018г.

 

Със заповед  № ОХ- 866/23.10.2018г. на Министъра на отбраната на Република България е обявена 1/ЕДНА/, вакантна офицерска длъжност за приемане на военна служба на лице завършило гражданско  висше училище в страната или в чужбина   в  Централно военно окръжие.   

Срок за подаване на заявленията във Военно окръжие ІІ степен –Ловеч 26.11.2018г.

Кандидатите за вакантните длъжности е необходимо да отговарят на условията на чл.141 от ЗОВСРБ.

Информация за необходимите  документи, условията и реда за кандидатстване може да се получи от:

 

ВОЕННО ОКРЪЖИЕ ІІ СТЕПЕН – ЛОВЕЧ

гр. Ловеч, ул. „Д-р Съйко Съев” № 31 тел.068/ 603 973; 0886 558 614, в интернет-страниците на

                                  Министерство на отбраната и  Централно военно окръжие. О Б Я В А


Със заповед № ОХ- 787/25.09.2018г. на Министъра на отбраната на Република България са обявени
 50 / ПЕТДЕСЕТ / вакантни  длъжности за приемане на военна служба на лица , завършили граждански средни или висши училища в страната и в чужбина,  във военно формирование от състава на Съвместното командване на силите – гарнизон София .
Длъжностите се заемат след провеждане на конкурс. Кандидатите да не са по-възрастни от 28 години , а лицата отговарящи на условията на чл.141,ал.6 от ЗОВСРБ не по-възрастни от 41 години към датата на подписване на договора за военна служба.  
Срок за подаване на заявленията във Военно окръжие ІІ степен –Ловеч 16.11.2018г.
Информация за необходимите  документи, условията и реда за кандидатстване може да се получи от:
 
ВОЕННО ОКРЪЖИЕ ІІ СТЕПЕН – ЛОВЕЧ
гр. Ловеч, ул. „Д-р Съйко Съев” № 31 тел.068/ 603 973 ; 0886 558 614 , в интернет-страниците на
                                  Министерство на отбраната и  Централно военно окръжие . 
Потърсете в сайта
Анкета
Ползвали ли сте услугите на Центъра за административно обслужване и информация в Община Угърчин?
ЗЕЛЕН ТЕЛЕФОН

Сигнали за замърсяване на околната среда можете да подавате на телефони:

Общината: (069)31 27 70
РИОСВ: (064) 806 951
или на-mail:didi_eco@mail.bg