Новини
ОБЯВА
15.10.2018
В изпълнение на разпоредбата на чл.37в, ал.5 от ЗСПЗЗ, Община Угърчин публикува 11 броя заповеди, издадени на основание чл.37в, ал.4 от ЗСПЗЗ за разпределение масивите за ползване на земеделски земи в землищата на община Угърчин, Ловешка област.
Заповедите  могат да бъдат обжалвани по реда на Административнопроцесуалния кодекс.
Потърсете в сайта
Анкета
Ползвали ли сте услугите на Центъра за административно обслужване и информация в Община Угърчин?
ЗЕЛЕН ТЕЛЕФОН

Сигнали за замърсяване на околната среда можете да подавате на телефони:

Общината: (069)31 27 70
РИОСВ: (064) 806 951
или на-mail:didi_eco@mail.bg