Новини
С Ъ О Б Щ Е Н И Е
09.10.2018

На основание чл. 6, ал.9 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда  Община Угърчин осигурява 14 дни обществен достъп до ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРЕЦЕНЯВАНЕ НА НЕОБХОДИМОСТТА ОТ ИЗВЪРШВАНЕ НА ОВОС НА ИНВЕСТИЦИОННО ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА „Изграждане на свинекомплекс» в ПИ №68076.241.54, местността «Горунака», землището на с. Сопот, общ. Угърчин.

 

В ПЕРИОДА ОТ 14 КАЛЕНДАРНИ ДНИ, СЧИТАНО ОТ 09.10.2018Г. ДО  22.10.2018Г. ВКЛЮЧИТЕЛНО МОЖЕ ДА ИЗРАЗЯВАТЕ СТАНОВИЩА ВЪВ ВРЪЗКА С ИНВЕСТИЦИОННОТО ПРЕДЛОЖЕНИЕ.

На основание чл. 6, ал.9 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда  Община Угърчин осигурява 14 дни обществен достъп до ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРЕЦЕНЯВАНЕ НА НЕОБХОДИМОСТТА ОТ ИЗВЪРШВАНЕ НА ОВОС НА ИНВЕСТИЦИОННО ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА „Изграждане на свинекомплекс» в ПИ №68076.241.54, местността «Горунака», землището на с. Сопот, общ. Угърчин.

 

В ПЕРИОДА ОТ 14 КАЛЕНДАРНИ ДНИ, СЧИТАНО ОТ 09.10.2018Г. ДО  22.10.2018Г. ВКЛЮЧИТЕЛНО МОЖЕ ДА ИЗРАЗЯВАТЕ СТАНОВИЩА ВЪВ ВРЪЗКА С ИНВЕСТИЦИОННОТО ПРЕДЛОЖЕНИЕ.

Потърсете в сайта
Анкета
Ползвали ли сте услугите на Центъра за административно обслужване и информация в Община Угърчин?
ЗЕЛЕН ТЕЛЕФОН

Сигнали за замърсяване на околната среда можете да подавате на телефони:

Общината: (069)31 27 70
РИОСВ: (064) 806 951
или на-mail:didi_eco@mail.bg