Новини
Областна дирекция "Земеделие" гр.Ловеч
09.08.2018
На основание чл.3, ал.4 от Устройствения правилник на Областните дирекции "Земеделие", чл.37в, ал.1 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи и чл.72б, ал.1 от ППЗСПЗЗ със Заповед №РД-04-190/30.07.2018 г. на Директора на ОД "Земеделие" Ловеч са определени състави на комисии по землища на Община Угърчин със задача: да ръководят сключване на споразумения между собственици и/или ползватели за създаване на масиви  за ползване на земеделски земи за стопанската 2018/2019 година.

Заповед № РД-04-190/30.07.2018 г. и график за сключване на споразумения по чл.37в, ал.1 от ЗСПЗЗ за стопанската 2018/2019 г.
Потърсете в сайта
Анкета
Ползвали ли сте услугите на Центъра за административно обслужване и информация в Община Угърчин?
ЗЕЛЕН ТЕЛЕФОН

Сигнали за замърсяване на околната среда можете да подавате на телефони:

Общината: (069)31 27 70
РИОСВ: (064) 806 951
или на-mail:didi_eco@mail.bg