Новини
Обявление по реда на чл.26, ал.3 от Закона за нормативните актове
23.10.2018

         Изготвен е проект за изменение и допълнение на Наредбата за опазване на околната среда и управление на отпадъците на територията на Община Угърчин, приета с Решение № 700/28.01.2014 г. изменена и допълнена с Решение №363/29.08.2017г., Протокол № 24/29.08.2017г., изменена и допълнена с Решение № 485/25.04.2018г. по протокол № 34 на Общински съвет Угърчин.

         Във връзка с чл. 26, ал. 3 от Закона за нормативните актове, отразяващ задължението на вносителя за публикуване на проекта за приемане на нормативен акт с цел информиране на населението и прозрачност в действията на институциите, настоящият проект е публикуван на интернет страницата на Община Угърчин – http://ugarchin.bg/ на 23.10.2018 г. В срок от  30 дни, считано от 23.10.2018 г. до 23.11.2018 г. включително, се приемат становища относно така изготвения проект.

         Предложения, мнения и препоръки към проекта за Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за опазване на околната среда и управление на отпадъците на територията на Община Угърчин се приемат на адрес: гр. Угърчин, пл. "Свобода" № 1  или на следния електронен адрес: obshtina@ugarchin.com

МОТИВИ КЪМ ПРОЕКТ НА НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБАТА ЗА ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА И УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА УГЪРЧИН


П Р О Е К Т на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за опазване на околната среда и управление на отпадъците на територията на Община Угърчин

Потърсете в сайта
Анкета
Ползвали ли сте услугите на Центъра за административно обслужване и информация в Община Угърчин?
ЗЕЛЕН ТЕЛЕФОН

Сигнали за замърсяване на околната среда можете да подавате на телефони:

Общината: (069)31 27 70
РИОСВ: (064) 806 951
или на-mail:didi_eco@mail.bg