Новини
Обявление
09.01.2018
О Б Я В Л Е Н И Е
 
Община Угърчин обявява за публично обсъждане проекта на Програмата за управление и разпореждане с имотите-общинска собственост през 2018 година.
Проектът на Програмата е на разположение на всички заинтересовани в „Центъра за административно обслужване и информация”, находящ се в партера на сградата на общинската администрация.
Общественото представяне и публичното обсъждане на Програмата за управление и разпореждане с имотите-общинска собственост през 2018 г. ще се проведе от 10.00 ч. на 16 януари 2018 г. в  заседателната зала на  Община  Угърчин.
Своите мнения и предложения можете да представите писмено в деловодството на Община Угърчин или да поставите в деня и часа на публичното обсъждане.
За допълнителна информация можете да се обърнете  на тел. 06931/2121, вътр 115 и 118.
Проектът на Програмата може да изтеглите от ТУК.
Потърсете в сайта
Анкета
Ползвали ли сте услугите на Центъра за административно обслужване и информация в Община Угърчин?
ЗЕЛЕН ТЕЛЕФОН

Сигнали за замърсяване на околната среда можете да подавате на телефони:

Общината: (069)31 27 70
РИОСВ: (064) 806 951
или на-mail:didi_eco@mail.bg