Новини
Обявление по реда на чл.26, ал.3 от Закона за нормативните актове
09.01.2018

     На основание чл.26, ал.3 от ЗНА, регламентиращ задължението на съставителя на проект на нормативен акт за публикуването му с цел информираност на населението и прозрачност в действията на институциите, уведомявам всички заинтересовани лица, че в 30- дневен срок от публикуване на настоящето обявление на интернет страницата на Община Угърчин, се приемат предложения и становища относно така изготвения проект на Правилник за изменение и допълнение на  Правилник за организацията и дейността на Общински съвет- Угърчин, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация, мандат 2015- 2019г. на ОБС- Угърчин.   

Мотиви към Проект за Правилник за изменение и допълнение на Правилник за организацията и дейността на Общински съвет- Угърчин, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация, мандат 2015- 2019г. на ОБС- Угърчин.


Проект на Правилник за организацията и дейността на Общински съвет- Угърчин, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация, мандат 2015- 2019г. на ОБС- Угърчин с нанесени, предлаганите изменения и допълнения.


Предложения и становища по проекта могат да бъдат подавани в деловодството на Общински съвет- Угърчин в писмен вид.

Потърсете в сайта
Анкета
Ползвали ли сте услугите на Центъра за административно обслужване и информация в Община Угърчин?
ЗЕЛЕН ТЕЛЕФОН

Сигнали за замърсяване на околната среда можете да подавате на телефони:

Общината: (069)31 27 70
РИОСВ: (064) 806 951
или на-mail:didi_eco@mail.bg