Новини
Военно окръжие II степен-Ловеч
27.09.2018
ОФИС ЗА ВОДЕНЕ НА ВОЕНЕН ОТЧЕТ В ОБЩИНА УГЪРЧИН


О Б Я В А

      Със заповед № ОХ- 731/30.08.2018г. на Министъра на отбраната на Република България са обявени

 4 / ЧЕТИРИ  / вакантни  длъжности за приемане на военна служба на лица, завършили граждански средни или висши училища в страната и в чужбина  в Централния артилерийски технически изпитателен полигон – Стара Загора.   

Длъжностите се заемат след провеждане на конкурс. Кандидатите да не са по-възрастни от 28 години, а лицата отговарящи на условията на чл.141,ал.6 от ЗОВСРБ не по-възрастни от 41 години към датата на подписване на договора за военна служба.  

Срок за подаване на заявленията във Военно окръжие ІІ степен –Ловеч 23.11.2018г.

Информация за необходимите  документи, условията и реда за кандидатстване може да се получи от:

ВОЕННО ОКРЪЖИЕ ІІ СТЕПЕН – ЛОВЕЧ

гр. Ловеч, ул. „Д-р Съйко Съев” № 31 тел.068/ 603 973 ; 0886 558 614 , в интернет-страниците на

                                  Министерство на отбраната и  Централно военно окръжие О Б Я В А

      Със заповед № ОХ- 732/30.08.2018г. на Министъра на отбраната на Република България са обявени

 110 / СТО и ДЕСЕТ / вакантни  длъжности за приемане на военна служба на лица, завършили граждански средни или висши училища в страната и в чужбина  във военни формирования на Военноморските сили  в гарнизоните Варна и Бургас.         

Длъжностите се заемат след провеждане на конкурс. Кандидатите да не са по-възрастни от 28 години, а лицата отговарящи на условията на чл.141,ал.6 от ЗОВСРБ не по-възрастни от 41 години към датата на подписване на договора за военна служба.  

Срок за подаване на заявленията във Военно окръжие ІІ степен –Ловеч 02.11.2018г.

Информация за необходимите  документи, условията и реда за кандидатстване може да се получи от:

ВОЕННО ОКРЪЖИЕ ІІ СТЕПЕН – ЛОВЕЧ

гр. Ловеч, ул. „Д-р Съйко Съев” № 31 тел.068/ 603 973 ; 0886 558 614 , в интернет-страниците на

                                  Министерство на отбраната и  Централно военно окръжие

О Б Я В А

      Със заповед № ОХ- 673/14.08.2018г. на Министъра на отбраната на Република България са обявени

 204 / ДВЕСТА И ЧЕТИРИ / войнишки  длъжности за приемане на военна служба на лица, завършили граждански средни или висши училища в страната и в чужбина  във военни формирования на Сухопътните войски в гарнизоните:

    СОФИЯ,ПЛЕВЕН,КАРЛОВО,КАЗАНЛЪК,БЛАГОЕВГРАД,ВРАЦА,СЛИВЕН,СВОБОДА,БЕЛЕНЕ,

       СМОЛЯН и ПЛОВДИВ      

Длъжностите се заемат след провеждане на конкурс. Кандидатите да не са по-възрастни от 28 години, а лицата отговарящи на условията на чл.141,ал.6 от ЗОВСРБ не по-възрастни от 41 години. 

Срок за подаване на заявленията във Военно окръжие ІІ степен –Ловеч 28.09.2018г.

Информация за необходимите  документи, условията и реда за кандидатстване може да се получи от:

ВОЕННО ОКРЪЖИЕ ІІ СТЕПЕН – ЛОВЕЧ

гр. Ловеч, ул. „Д-р Съйко Съев” № 31 тел.068/ 603 973 ; 0886 558 614 , в интернет-страниците на Министерство на отбраната , Централно военно окръжие и общините.О Б Я В А

      Със заповед № ОХ- 683/17.08.2018г. на Министъра на отбраната на Република България са обявени

 4 / ЧЕТИРИ / старшински  длъжности за приемане на военна служба на лица , завършили граждански средни или висши училища в страната и в чужбина  в Представителния духов оркестър на Военноморските сили.

    Длъжностите се заемат след провеждане на конкурс. Кандидатите за вакантните длъжности е необходимо да отговарят на изискванията  на чл.141, ал.1 и ал.6 .

Срок за подаване на заявленията във Военно окръжие ІІ степен –Ловеч 10.10.2018г.

Информация за необходимите  документи, условията и реда за кандидатстване може да се получи от:

 

ВОЕННО ОКРЪЖИЕ ІІ СТЕПЕН – ЛОВЕЧ

гр. Ловеч, ул. „Д-р Съйко Съев” № 31 тел.068/ 603 973 ; 0886 558 614, в интернет-страниците на Министерство на отбраната , Централно военно окръжие и общините .

 

О Б Я В А

Със заповед № ОХ- 697/22.08.2018г. на Министъра на отбраната на Република България са обявени

28 / ДВАДЕСЕТ и ОСЕМ / войнишки   длъжности за приемане на военна служба на лица , завършили граждански средни или висши училища в страната и в чужбина  в 68 бригада Специални сили-гарнизон Пловдив .

    Длъжностите се заемат след провеждане на конкурс. Кандидатите да не са по-възрастни от 28 години , а лицата отговарящи на условията на чл.141,ал.6 от ЗОВСРБ не по-възрастни от 41 години. Срок за подаване на заявленията във Военно окръжие ІІ степен –Ловеч 09.11.2018г.

Информация за необходимите  документи, условията и реда за кандидатстване може да се получи от:

ВОЕННО ОКРЪЖИЕ ІІ СТЕПЕН – ЛОВЕЧ

гр. Ловеч, ул. „Д-р Съйко Съев” № 31 тел.068/ 603 973 ; 0886 558 614 , в интернет-страниците на Министерство на отбраната , Централно военно окръжие и общините .О Б Я В А

Със заповед № ОХ- 637/03.08.2018г. на Министъра на отбраната на Република България са обявени

 36 /ТРИДЕСЕТ И ШЕСТ/ вакантни длъжности за лекари , изискващи военно звание ,,капитан“  и  8 /ОСЕМ/ вакантни длъжности за медицински сестри и санитарни инструктори изискващи военно звание ,,старши сержант” във Военномедицинска академия , за приемане на военна служба на лица завършили граждански средни или висши училища в страната и в чужбина. Длъжностите се заемат след провеждане на  конкурс. Кандидатите за вакантните длъжности да не са по-възрастни от 40 години за длъжности за офицери и 33 години за длъжности за сержанти .

Срок за подаване на заявленията във Военно окръжие ІІ степен –Ловеч 21.09.2018г.

 

Информация за необходимите  документи, условията и реда за кандидатстване може да се получи от:

ВОЕННО ОКРЪЖИЕ ІІ СТЕПЕН – ЛОВЕЧ

гр. Ловеч, ул. „Д-р Съйко Съев” № 31 тел.068/ 603 973 ; 0886 558 614 , в интернет-страниците на Министерство на отбраната , Централно военно окръжие и общините . 

Потърсете в сайта
Анкета
Ползвали ли сте услугите на Центъра за административно обслужване и информация в Община Угърчин?
ЗЕЛЕН ТЕЛЕФОН

Сигнали за замърсяване на околната среда можете да подавате на телефони:

Общината: (069)31 27 70
РИОСВ: (064) 806 951
или на-mail:didi_eco@mail.bg