Новини
Военно окръжие II степен-Ловеч
18.06.2018
ОФИС ЗА ВОДЕНЕ НА ВОЕНЕН ОТЧЕТ В ОБЩИНА УГЪРЧИН

О Б Я В А

      Със заповед № ОХ- 391/08.05.2018г. на Министъра на отбраната на Република България са обявени

 14 /ЧЕТИРИНАДЕСЕТ/ вакантни длъжности за военни оркестранти за  приемане на военна служба на лица,завършили граждански средни или висши  училища в страната и в чужбина във, военни оркестри на Националната гвардейска част, Сухопътните войски и Военновъздушните сили. Длъжностите се заемат след провеждане на  конкурс .Кандидатите за вакантните длъжности е необходимо да отговарят на изискванията на чл.141, от ЗОВСРБ.

 

Срок за подаване на заявленията във Военно окръжие ІІ степен –Ловеч 27.07.2018г.

 

Информация за необходимите  документи, условията и реда за кандидатстване може да се получи от:

 

ВОЕННО ОКРЪЖИЕ ІІ СТЕПЕН – ЛОВЕЧ

гр. Ловеч, ул. „Д-р Съйко Съев” № 31 тел.068/ 603 973 ; 0886 558 614 , в интернет-страниците на Министерство на отбраната, Централно военно окръжие и общините.О Б Я В А

Със заповед № ОХ- 372/02.05.2018г. на Министъра на отбраната на Република България са обявени

 78 /седемдесет и осем /вакантни длъжности за  приемане на служба на лица ,завършили граждански средни или висши  училища в страната и в чужбина във военни формирования от Военновъздушните сили в Щръклево, Труд, Батак, Братово, Балчик, Божурище, Граф Игнатиево, Крумово, Долна Митрополия, Безмер, Костинброд, Банкя, Черноморец, Кичево, Стара Загора, Шабла. Длъжностите се заемат след провеждане на  конкурс. Кандидатите за вакантните длъжности е необходимо да отговарят на изискванията на чл.141, от ЗОВСРБ.

Срок за подаване на заявленията във Военно окръжие ІІ степен -Ловеч :
06.2018г. за Братово, Божурище, Граф Игнатиево, Крумово;
06.2018г. за Долна Митрополия, Костинброд, Божурище, Шабла;
06.2018г. за Труд, Батак, Черноморец;
06.2018г.за Щръклево, Балчик, Безмер, Банкя, Кичево, Стара Загора.

Информация за необходимите  документи, условията и реда за кандидатстване може да се получи от:

 

ВОЕННО ОКРЪЖИЕ ІІ СТЕПЕН – ЛОВЕЧ

гр. Ловеч, ул. „Д-р Съйко Съев” № 31 тел.068/ 603 973 ; 0886 558 614 , в интернет-страниците на Министерство на отбраната , Централно военно окръжие и общините .

 

О Б Я В А

Изготвена е Наредба за условията и реда за приемане  на курсанти и военнослужещи във НВУ ,,Васил Левски” и ВВМУ ,,Никола Й. Вапцаров”, обнародвана в Държавен Вестник бр.41/18.05.2018г.

    С тази наредба се уреждат условията и редът за кандидатстване, провеждане на конкурсни изпити, класиране, приемане и зачисляване за обучение  във НВУ ,,Васил Левски” и ВВМУ ,,Никола Й. Вапцаров” на граждански лица  като курсанти редовна и задочна форма на обучение и на военнослужещи в задочна форма на обучение.

За повече информация и запознаване с наредбата:

 

 

ВОЕННО ОКРЪЖИЕ ІІ СТЕПЕН – ЛОВЕЧ

гр. Ловеч, ул. „Д-р Съйко Съев” № 31 тел.068/ 603 973 ; 0886 558 614 , в интернет-страниците на Министерство на отбраната и Централно военно окръжие.
О Б Я В А

      Със заповед № ОХ- 355/24.04.2018г. на Министъра на отбраната на Република България са обявени

253 /двеста петдесет и три/ вакантни длъжности в Сухопътните войски за приемане на служба на лица, завършили граждански  средни или висши училища в страната и в чужбина , които следва да се заемат след провеждане на  конкурс. Кандидатите за вакантните длъжности е необходимо да отговарят на изискванията на чл.141,ал.6от ЗОВСРБ.

 

Срок за подаване на заявленията във Военно окръжие ІІ степен -Ловеч – 14.08.2018г.

 

Информация за необходимите  документи, условията и реда за кандидатстване може да се получи от:

 

ВОЕННО ОКРЪЖИЕ ІІ СТЕПЕН – ЛОВЕЧ

гр. Ловеч, ул. „Д-р Съйко Съев” № 31 тел.068/ 603 973 ; 0886 558 614 , в интернет-страниците на      Министерство на отбраната , Централно военно окръжие и общините . 

О Б Я В А 

      Със заповед № ОХ- 388/08.05.2018г. на Министъра на отбраната на Република България са обявени

27/двадесет и седем/ вакантни длъжности в Съвместното командване на силите – гарнизон Бургас, за приемане на служба на лица, завършили граждански  средни или висши училища в страната и в чужбина, които следва да се заемат след провеждане на  конкурс. Кандидатите за вакантните длъжности е необходимо да отговарят на изискванията на чл.141, ал.1 и ал.6 от ЗОВСРБ.

 

Срок за подаване на заявленията във Военно окръжие ІІ степен -Ловеч – 24.08.2018г.

 

Информация за необходимите  документи, условията и реда за кандидатстване може да се получи от:

 

ВОЕННО ОКРЪЖИЕ ІІ СТЕПЕН – ЛОВЕЧ

гр. Ловеч, ул. „Д-р Съйко Съев” № 31 тел.068/ 603 973 ; 0886 558 614 , в интернет-страниците на      Министерство на отбраната , Централно военно окръжие и общините.

 

ОФИС ЗА ВОДЕНЕ НА ВОЕНЕН ОТЧЕТ В ОБЩИНА УГЪРЧИН

О Б Я В А

 

НАЦИОНАЛНИЯ ВОЕНЕН УНИВЕРСИТЕТ  ,,ВАСИЛ ЛЕВСКИ “ – гр. ВЕЛИКО ТЪРНОВО  И ВИСШЕТО ВОЕННОМОРСКО УЧИЛИЩЕ ,, НИКОЛА Й. ВАПЦАРОВ “ – гр. ВАРНА ИЗВЪРШВАТ ПРИЕМ ЗА ОБУЧЕНИЕ ПО ВОЕННИ СПЕЦИАЛИЗАЦИИ И ГРАЖДАНСКИ СПЕЦИАЛНОСТИ ЗА 2018 ГОДИНА.
 
Информация за условията и реда за кандидатстване може да получите от:
 
 
ВОЕННО ОКРЪЖИЕ ІІ СТЕПЕН – ЛОВЕЧ
гр. Ловеч, ул. „Д-р Съйко Съев” № 31 тел.068/ 603 973 ; 0886 558 614 , в интернет-страниците на Министерство на отбраната , Централно военно окръжие, НВУ,,Васил Левски”, ВВМУ,,Н. Вапцаров “ и общините.О Б Я В А

ЗА СЛУЖБА В ДОБРОВОЛНИЯ РЕЗЕРВ ОТ ЛИЦА, СЛУЖИЛИ ВОЕННА СЛУЖБА

Със заповед № ОХ-1296/ 20.12.2017 г. на министъра на отбраната на Република България са обявявeни 300  вакантни длъжности за приемане на служба  в ДОБРОВОЛНИЯ РЕЗЕРВ за лица, изпълнявали военна служба. Приемът е по документи, без конкурс.

Във  Военно окръжие ІІ степен – Ловеч се подава заявление по образец с приложени към него документи.

Срок за подаване на заявленията във Военно окръжие ІІ степен -Ловеч - 15.09.2018 г.

 

Информация за необходимите  документи, условията и реда за кандидатстване може да се получи от:

 

ВОЕННО ОКРЪЖИЕ ІІ СТЕПЕН – ЛОВЕЧ

гр. Ловеч, ул. „Д-р Съйко Съев” № 31

тел.068/ 603 973 ; 0886 558 614 , в интернет-страниците на Министерството на отбраната , Централно военно окръжие и общините

 

О Б Я В А
Набиране на кандидати, отговарящи на изискванията на чл.59 от Закона за резерва на въоръжените сили на Република България, желаещи да получат НАЧАЛНА ВОЕННА ПОДГОТОВКА през 2018 година за времето от 12.03. до 05.04.2018 година и от 01.10.до 26.10.2018 година в Единен център за начална подготовка-Плевен. Българските граждани сключват договор за обучение при явяването си в специализирания учебен център, като за времето на курса им се осигурява:
1.настаняване, изхранване, униформа ;
2.безплатно медицинско обслужване;
3.задължително застраховане срещу смърт и нетрудоспособност.
Финансовото осигуряване на курсовете е за сметка на Министерството на отбраната.
Завършилите обучението си имат предимство при кандидатстване за приемане на военна служба и служба в доброволния резерв при равни други условия.
Срок за подаване на заявленията във Военно окръжие ІІ степен -Ловеч за първа смяна- 15.02.2018 г. ; за втора смяна-31.07.2018 г.
Информация за необходимите  документи, условията и реда за кандидатстване може да се получи от:
 

 

Потърсете в сайта
Анкета
Ползвали ли сте услугите на Центъра за административно обслужване и информация в Община Угърчин?
ЗЕЛЕН ТЕЛЕФОН

Сигнали за замърсяване на околната среда можете да подавате на телефони:

Общината: (069)31 27 70
РИОСВ: (064) 806 951
или на-mail:didi_eco@mail.bg