Новини
Военно окръжие II степен-Ловеч
02.05.2018
ОФИС ЗА ВОДЕНЕ НА ВОЕНЕН ОТЧЕТ В ОБЩИНА УГЪРЧИН

О Б Я В А

      Със заповед № ОХ- 329/16.04.2018г. на Министъра на отбраната на Република България са обявени

 14 /четиринадесет/ вакантни длъжности за офицери, 1/една/за офицерски кандидат,                           10 /десет / за сержанти и 22 /двадесет и две / за войници, за приемане на служба на лица изпълнявали военна служба /кадрова военна служба/, във военни формирования от състава на Военновъздушните сили  в гарнизоните София,Пловдив,Хасково,Братово,Долна Митрополия,Ямбол,Варна Стара Загора, Шабла. Длъжностите се заемат след провеждане на  конкурс.

Кандидатите за вакантните длъжности е необходимо да отговарят на изискванията на чл.141, ал.6 от ЗОВСРБ.

 

Срок за подаване на заявленията във Военно окръжие ІІ степен -Ловеч – 25.05.2018г.

Информация за необходимите  документи, условията и реда за кандидатстване може да се получи от:

 ВОЕННО ОКРЪЖИЕ ІІ СТЕПЕН – ЛОВЕЧ

гр. Ловеч, ул. „Д-р Съйко Съев” № 31 тел.068/ 603 973; 0886 558 614, в интернет-страниците на    Министерство на отбраната, Централно военно окръжие и общините.О Б Я В А

      Със заповед № ОХ- 355/16.04.2018г. на Министъра на отбраната на Република България са обявени

253/двеста петдесет и три / вакантни длъжности в Сухопътните войски за приемане на служба на лица, завършили граждански  средни или висши училища в страната и в чужбина, които следва да се заемат след провеждане на  конкурс.
Кандидатите за вакантните длъжности е необходимо да отговарят на изискванията на чл.141,ал.6от ЗОВСРБ.

 

Заявления за участие в конкурса се подават във Военно окръжие ІІ степен -Ловеч

 

ИНФОРМАЦИЯ за реда и  сроковете за подаване на заявления ,условията на които да отговарят кандидатите , длъжностите и гарнизоните  можете да получите от :

ВОЕННО ОКРЪЖИЕ ІІ СТЕПЕН – ЛОВЕЧ

                      гр. Ловеч, ул. „Д-р Съйко Съев” № 31 тел.068/ 603 973 ; 0886 558 614 ,

        в интернет- страниците на Министерство на отбраната и Централно военно окръжие .

 О Б Я В А

      Със заповед № ОХ- 211/12.03.2018г. на Министъра на отбраната на Република България са обявени         46 вакантни длъжности за приемане на военна служба на лица, завършили граждански средни или висши училища в страната и в чужбина   във военни формирования в гарнизоните София , Копривщица и Сливен към Стационарната комуникационна и информационна система   . Във Военно окръжие II степен – Ловеч се подава заявление по образец с приложени към него документи . Кандидатите трябва да имат средно или по- високо образование по специалността по  която кандидатстват , да не са по- възрастни от 28 години , а за лицата , отговарящи на чл.141, ал.6 от ЗОВСРБ  не по- възрастни от 41 години , да са български граждани , да не са осъждани , да са годни за военна служба, да са психически пригодни . Длъжностите се заемат след провеждане на изпит по физическа подготовка , тест за обща култура и събеседване.  
 
Срок за подаване на заявленията във Военно окръжие ІІ степен -Ловеч – 11.05.2018г.
Информация за необходимите  документи, условията и реда за кандидатстване може да се получи от:
 
ВОЕННО ОКРЪЖИЕ ІІ СТЕПЕН – ЛОВЕЧ
гр. Ловеч, ул. „Д-р Съйко Съев” № 31 тел.068/ 603 973 ; 0886 558 614 , в интернет-страниците на Министерство на отбраната , Централно военно окръжие и общините .О Б Я В А

Със заповед № ОХ- 230/16.03.2018г. на Министъра на отбраната на Република България е обявен Каталог на курсовете по начална и специална военна подготовка за 2018 г.

Информация за реда за кандидатстване за обучение и необходимите условия на,които да отговарят кандидатите можете да получите от :

 

ВОЕННО ОКРЪЖИЕ ІІ СТЕПЕН – ЛОВЕЧ

гр. Ловеч, ул. „Д-р Съйко Съев” № 31 тел.068/ 603 973 ; 0886 558 614 , в интернет-страниците на Министерство на отбраната , Централно военно окръжие и общините .

 
ОФИС ЗА ВОДЕНЕ НА ВОЕНЕН ОТЧЕТ В ОБЩИНА УГЪРЧИН

О Б Я В А

 

НАЦИОНАЛНИЯ ВОЕНЕН УНИВЕРСИТЕТ  ,,ВАСИЛ ЛЕВСКИ “ – гр. ВЕЛИКО ТЪРНОВО  И ВИСШЕТО ВОЕННОМОРСКО УЧИЛИЩЕ ,, НИКОЛА Й. ВАПЦАРОВ “ – гр. ВАРНА ИЗВЪРШВАТ ПРИЕМ ЗА ОБУЧЕНИЕ ПО ВОЕННИ СПЕЦИАЛИЗАЦИИ И ГРАЖДАНСКИ СПЕЦИАЛНОСТИ ЗА 2018 ГОДИНА.
 
Информация за условията и реда за кандидатстване може да получите от:
 
 
ВОЕННО ОКРЪЖИЕ ІІ СТЕПЕН – ЛОВЕЧ
гр. Ловеч, ул. „Д-р Съйко Съев” № 31 тел.068/ 603 973 ; 0886 558 614 , в интернет-страниците на Министерство на отбраната , Централно военно окръжие, НВУ,,Васил Левски”, ВВМУ,,Н. Вапцаров “ и общините.О Б Я В А

ЗА СЛУЖБА В ДОБРОВОЛНИЯ РЕЗЕРВ ОТ ЛИЦА, СЛУЖИЛИ ВОЕННА СЛУЖБА

Със заповед № ОХ-1296/ 20.12.2017 г. на министъра на отбраната на Република България са обявявeни 300  вакантни длъжности за приемане на служба  в ДОБРОВОЛНИЯ РЕЗЕРВ за лица, изпълнявали военна служба. Приемът е по документи, без конкурс.

Във  Военно окръжие ІІ степен – Ловеч се подава заявление по образец с приложени към него документи.

Срок за подаване на заявленията във Военно окръжие ІІ степен -Ловеч - 15.09.2018 г.

 

Информация за необходимите  документи, условията и реда за кандидатстване може да се получи от:

 

ВОЕННО ОКРЪЖИЕ ІІ СТЕПЕН – ЛОВЕЧ

гр. Ловеч, ул. „Д-р Съйко Съев” № 31

тел.068/ 603 973 ; 0886 558 614 , в интернет-страниците на Министерството на отбраната , Централно военно окръжие и общините

 

О Б Я В А
Набиране на кандидати, отговарящи на изискванията на чл.59 от Закона за резерва на въоръжените сили на Република България, желаещи да получат НАЧАЛНА ВОЕННА ПОДГОТОВКА през 2018 година за времето от 12.03. до 05.04.2018 година и от 01.10.до 26.10.2018 година в Единен център за начална подготовка-Плевен. Българските граждани сключват договор за обучение при явяването си в специализирания учебен център, като за времето на курса им се осигурява:
1.настаняване, изхранване, униформа ;
2.безплатно медицинско обслужване;
3.задължително застраховане срещу смърт и нетрудоспособност.
Финансовото осигуряване на курсовете е за сметка на Министерството на отбраната.
Завършилите обучението си имат предимство при кандидатстване за приемане на военна служба и служба в доброволния резерв при равни други условия.
Срок за подаване на заявленията във Военно окръжие ІІ степен -Ловеч за първа смяна- 15.02.2018 г. ; за втора смяна-31.07.2018 г.
Информация за необходимите  документи, условията и реда за кандидатстване може да се получи от:
 

 

Потърсете в сайта
Анкета
Ползвали ли сте услугите на Центъра за административно обслужване и информация в Община Угърчин?
Да
Не
ЗЕЛЕН ТЕЛЕФОН

Сигнали за замърсяване на околната среда можете да подавате на телефони:

Общината: (069)31 27 70
РИОСВ: (064) 806 951
или на-mail:didi_eco@mail.bg