Новини
Военно окръжие II степен-Ловеч
19.10.2017

 ОФИС ЗА ВОДЕНЕ НА ВОЕНЕН ОТЧЕТ В ОБЩИНА УГЪРЧИН

О Б Я В А

 

       Със заповеди  на министъра на отбраната на Република България са обявявeни:

1.№ ОХ-1012/28.09.2017 г. – 2 (две) вакантни длъжности за офицери в Съвместното командване на силите за лица, изпълнявали военна служба. Срок за подаване на документи – до 20.10.2017 г.

2.№ ОХ-1026/04.10.2017 г. – 3 (три) вакантни длъжности за офицери и 2 (две) за сержанти в Сухопътни войски за в.ф.28330-Смолян за лица, изпълнявали военна служба. Срок за подаване на документи – до 27.10.2017 г.

3.№ ОХ-1027/04.10.2017 г. – 1 (една) вакантна длъжност за офицер в Националната гвардейска част за лице, изпълнявало военна служба. Срок за подаване на документи – до 27.10.2017 г.

4.№ ОХ-1061/10.10.2017 г. – 1 (една) вакантна длъжност за офицер във Военновъздушните сили за лице, изпълнявало военна служба. Срок за подаване на документи – до 01.11.2017 г.

 

Във  ВОЕННО ОКРЪЖИЕ ІІ СТЕПЕН – ЛОВЕЧ се подава заявление по образец с приложени към него документи. Информация за необходимите  документи, условията и реда за кандидатстване може да се получи от:

 

ВОЕННО ОКРЪЖИЕ ІІ СТЕПЕН – ЛОВЕЧ
гр. Ловеч, ул. „Д-р Съйко Съев” № 31 тел.068/ 603 973 ; 0886 558 614, в интернет- страниците на Министерството на отбраната, Централно военно окръжие  и     Общините

 

 ОФИС ЗА ВОДЕНЕ НА ВОЕНЕН ОТЧЕТ В ОБЩИНА УГЪРЧИН

О Б Я В А 

 

Със заповеди  на министъра на отбраната на Република България  № .№ ОХ-1059/10.10.2017 са обявени  4 (четири) вакантни длъжности за войници в НВУ,,В.Левски” – гр. Велико Търново , за приемане на служба на лица , завършили  граждански средни или висши училища в страната и чужбина.

Кандидатите за участие в конкурса  трябва да са не по-възрастни от 28 години, а лицата отговарящи на чл.141, ал.6 от ЗОВСРБ да са не  по-възрастни от 41 години .

 

                                   СРОК ЗА ПОДАВАНЕ НА ЗАЯВЛЕНИЯ

                                   ВЪВ ВОЕННО ОКРЪЖИЕ II СТЕПЕН ЛОВЕЧ-24.11.2017г. 

 

Във  ВОЕННО ОКРЪЖИЕ ІІ СТЕПЕН – ЛОВЕЧ се подава заявление по образец с приложени към него документи. Информация за  изискванията на, които да огговарят кандидатите,   необходимите  документи, условията и реда за кандидатстване може да се получи от:

 

 

ВОЕННО ОКРЪЖИЕ ІІ СТЕПЕН – ЛОВЕЧ

гр. Ловеч, ул. „Д-р Съйко Съев” № 31 тел.068/ 603 973 ; 0886 558 614, в интернет- страниците на Министерството на отбраната, Централно военно окръжие  и  Общините.

 

 

 

    

 О Б Я В А

 

  Със заповед   на министъра на отбраната на Република България          № .№ ОХ-1093/19.10.2017г. са обявени  5 (пет) вакантни длъжности в НВУ,,В.Левски” – гр. Велико Търново , за приемане на служба на лица , изпълнявали военна служба/ кадрова  военна служба/   .

 

                                                СРОК ЗА ПОДАВАНЕ НА ЗАЯВЛЕНИЯ

                                   ВЪВ ВОЕННО ОКРЪЖИЕ II СТЕПЕН ЛОВЕЧ-    21.11.2017г. 

 

Във  ВОЕННО ОКРЪЖИЕ ІІ СТЕПЕН – ЛОВЕЧ се подава заявление по образец с приложени към него документи. Информация за  изискванията на ,които да огговарят кандидатите ,   необходимите  документи, условията и реда за кандидатстване може да се получи от:

 

 

ВОЕННО ОКРЪЖИЕ ІІ СТЕПЕН – ЛОВЕЧ

гр. Ловеч, ул. „Д-р Съйко Съев” № 31 тел.068/ 603 973 ; 0886 558 614 , в интернет- страниците на  Министерството на отбраната,  Централно военно окръжие  и  Общините.

 

 

 

 

 

 

Потърсете в сайта
Анкета
Ползвали ли сте услугите на Центъра за административно обслужване и информация в Община Угърчин?
Да
Не
ЗЕЛЕН ТЕЛЕФОН

Сигнали за замърсяване на околната среда можете да подавате на телефони:

Общината: (069)31 27 70
РИОСВ: (064) 806 951
или на-mail:didi_eco@mail.bg