Новини
Съобщение
18.10.2017
Заповедите по чл.37в, ал.4 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи на Директора на Областна дирекция "Земеделие" Ловеч за разпределение на масивите за ползване в землищата на Община Угърчин, съгласно сключено споразумение за ползване за стопанската 2017/2018 г. може да изтеглите от тук
Потърсете в сайта
Анкета
Ползвали ли сте услугите на Центъра за административно обслужване и информация в Община Угърчин?
ЗЕЛЕН ТЕЛЕФОН

Сигнали за замърсяване на околната среда можете да подавате на телефони:

Общината: (069)31 27 70
РИОСВ: (064) 806 951
или на-mail:didi_eco@mail.bg