Новини
Обява Военно окръжие II -степен Ловеч
27.09.2017

 

 О Б Я В А

 

Със заповед № ОХ-978/12.09.2017 г. на министъра на отбраната на Република България са обявявeни 188  вакантни длъжности, които следва да се заемат след провеждане на конкурс за приемане на военна служба на лица, завършили граждански училища. Вакантните войнишки длъжности са във военни формирования в градовете Враца, Благоевград, Асеновград, Ямбол, София, Смолян. Кандидатите трябва да отговарят на изискванията по чл.141, ал.1 и ал.6 от ЗОВСРБ.

 

Срок за подаване на заявленията във Военно окръжие ІІ степен -Ловеч - 07.11.2017 г.

 

Във  ВОЕННО ОКРЪЖИЕ ІІ СТЕПЕН – ЛОВЕЧ се подава заявление по образец с приложени към негодокументи. Длъжностите ще се заемат след провеждане на изпит по физическа подготовка по нормативи на Единния армейски тест, изпит-тест за обща култура и събеседване с кандидатите за времето от 05.02.2018 г. до 16.02.2018 г.Информация за необходимите  документи, условията и реда за кандидатстване може да се получи в:

                                                       ВОЕННО ОКРЪЖИЕ  II СТЕПЕН – ЛОВЕЧ

гр. Ловеч, ул. „Д-р Съйко Съев” № 31

тел.068/ 603 973 ; 0886 558 614 , в интернет-страниците на Министерството на отбраната и на Централно военно окръжие

 

Потърсете в сайта
Анкета
Ползвали ли сте услугите на Центъра за административно обслужване и информация в Община Угърчин?
ЗЕЛЕН ТЕЛЕФОН

Сигнали за замърсяване на околната среда можете да подавате на телефони:

Общината: (069)31 27 70
РИОСВ: (064) 806 951
или на-mail:didi_eco@mail.bg